Menu

Z fotogalérie

image078

„Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster.”

Portugalské príslovie

Zelený dom

Zriaďovateľ gymnázia, Školské sestry sv. Františka zabezpečili rekonštrukciu zeleného domu (voláme ho tak všetci, pretože je naozaj zelený) a tak od disponujeme od januára 2004 disponujeme dvomi školskými zariadeniami – gymnázium a školský internát s jedálňou.

Škola má svoju kuchyňu a menšiu jedáleň, vďaka čomu aj počas obedov vytvárame rodinnú atmosféru. Aj keď sa sem zmestí naraz iba 80 stravníkov, prihlásených je nás takmer štyristo. Chutný obed (jedno menu) pre nás varia kuchárky.

Súčasťou zeleného domu je školský internát, v ktorom býva na dvoch poschodiach 32 študentov. Študenti sú ubytovaní po dvoch alebo po troch, každá izba má sociálne zariadenie. Na oboch poschodiach sú malé kuchynky a súčasťou internátu je študovňa, ale aj kaplnka, v ktorej bývajú raz za týždeň sv. omše. Do budúcnosti by sa mal zelený dom ďalej rozvíjať ako miesto priateľských stretnutí a spoločných aktivít.

K dispozícii je žiakom aj školská klubovňa v suteréne zeleného domu. Môžu si tu zahrať rôzne spoločenské hry, posedieť si pri čaji, porozprávať sa, pozrieť si film alebo sa zúčastniť podujatí, ktoré si zorganizujú (výstavy, divadelné predstavenia, koncerty a iné).

Žiadosť o prijatie do školského internátu a vyhlásenie rodičov doručte na sekretariát školy do 31. mája.

Vrátnica:
+42141/5007118
Školská jedáleň:
+42141/5007119
Mobil:
+421905416400

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky