Menu

Z fotogalérie

2

„Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka.”

Thomas Carlyle

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Lucia Kajanová (sestra Damiána) od 2017-
ThLic. Blanka Timková, (sestra Timotea) 2009-2017
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (sestra Gabriela) 2005-2009
PhDr. Viera Pavlásková 2004/2005
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (sestra Gabriela) 1999-2004
Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria) 1993-1999
PhDr. Marta Višňovská 1992/1993
Ing. Eva Hrabárová 1991/1992
Zástupca riaditeľky školy PhDr. Anna Poláčková (sestra Anna) od 2017-
Mgr. Zuzana Frolová 2016/2017
PhDr. Viera Hoffmannová 2011-2016
PhDr. Milada Gardianová, PhD. (sestra Lívia) 2009-2011
RNDr. Alžbeta Bittšanská 2004-2009
PaedDr. Ján Hatala 1995-2004
Mgr. Alena Cicaničová 1994/1995
Zástupca zriaďovateľa Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela) od 2016
Ing. Mária Sumilasová (sestra Magdaléna) 2006-2016
Mgr. Kamila Mošková (sestra Anna) 2005-2006
Mária Ďuricová (sestra Mária) 1999-2005
Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1993

 

Tajomníčka školy Mgr. Alena Schönová (sestra Bernadeta)  od 2005
Lucia Čambalová  2003-2005
Júlia Salašová (sestra Juliana)  2000-2003
Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela)  1997-2000
Anna Pavolová (sestra Viktima)  1993-1997
Mária Binderová (sestra Pavla)  1992-1993

 

Kňazi na škole
ThDr. Zdeno Pupík od 2010
bratia kapucíni  2008-2010
ThLic. Ľuboš Václavek  2005-2008
bratia kapucíni  1997-2005

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky