Menu

Z fotogalérie

12

„Myšlienka na smrť nech vás podnecuje vážiť si čas mladosti ako čas milosti a poslania. Každá pravá láska vyzrieva v modlitbe. V nej sa stáva hlbšou, vážnejšou, úplnejšou.”

bl. Ján Pavol II.

Podľa predmetov


Humanitné predmety

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) Mgr. Adriana Bobeničová
Mgr. Lenka Böhmová – t.č. MD
PaedDr. Eva Fučeková
Mgr. Ivana Haščíková
Mgr. Gabriela Šikyňová
Anglický jazyk (ANJ) Mgr. Lenka Böhmová -t.č. MD
Mgr. Božena Brezovská
Mgr. Zuzana Koleková
Mgr. Katarína Koželová (sestra Alžbeta)
Mgr. Michaela Laurincová (sestra Kristína)
 Mgr. Peter Lorenc
 Mgr. Katarína Neslušanová
Nemecký jazyk (NEJ) Mgr. Adriana Bobeničová
Mgr. Alena Cicaničová
Mgr. Marcela Červenáková
Mgr. Renáta Dubovcová
PhDr. Viera Hoffmannová
Augustinus Semelliker (rakúsky lektor)
Latinský jazyk (LAJ) Mgr. Zuzana Osiková
Ruský jazyk (RUJ) Mgr. Adriana Bobeničová
Francúzsky jazyk (FRJ) Mgr. Zuzana Koleková
Dejepis (DEJ) Mgr. Martin Hric
Mgr. Zuzana Osiková
Mgr. Roman Minek
Informatika (INF) Ing. Juraj Lajčák – správa počítačov
Mgr. Lenka Kollárová (sestra Lenka)
PaedDr. Anna Němcová (sestra Katarína)
Občianska výchova (OBN) Mgr. Katarína Koželová (sestra Alžbeta)
Mgr. Roman Minek
Umenie a kultúra (UMK) Mgr. Magdaléna Čujdíková
Mgr. Gabriela Šikyňová
Katolícke náboženstvo (KNB) Mgr. Marián Drahoš SDB
Mgr. Martin Hric
Mgr. Sylvia Jusková (sestra Immaculata)
Mgr. Alena Muchová (sestra Samuela)
Mgr. Ján Papík
 ThLic. Blanka Timková (sestra Timotea) – riaditeľka školy
Mgr. Richard Vašečka

Prírodovedné predmety

Matematika (MAT) Mgr. Monika Ďuratná
Mgr. Zuzana Frolová
Mgr. Lenka Kollárová (sestra Lenka)
 Mgr. Zdenko Kykloš
 PaedDr. Anna Němcová (sestra Katarína)
Fyzika (FYZ) Mgr. Monika Ďuratná
PaedDr. Ľubomír Konrád
PaedDr. Anna Němcová (sr. Katarína)
Biológia (BIO) Mgr. Maroš Mikunda
PhDr. Anna Poláčková (sestra Anna)
PaeDr. Rastislav Rodák
Mgr. Miroslava Slovíková – t.č. MD
Chémia (CHEM) Mgr. Zuzana Frolová
PaedDr. Eva Fučeková
Mgr. Maroš Mikunda
PaedDr. Rastislav Rodák
Geografia (GEOG) Mgr. Miroslava Slovíková – t.č. MD
 Mgr. Lívia Kováčová
Mgr. Ján Papík

Výchovy

Hudobná výchova (HUV) Mgr. Lenka Kollárová, sr. Lenka
Výtvarná výchova (VYV) Mgr. Magdaléna Čujdíková
Telesná výchova (TEV) Mgr. Alena Cicaničová
Mgr. Lenka Kollárová (sestra  Lenka)
Mgr. Lívia Kováčová
Mgr. Zdenko Kykloš
Mgr. Miroslav Strachota

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky