Menu

Z fotogalérie

image135

„Ak sa nechceš vzdať klamstva, nemôžeš hovoriť pravdu.”

Ludwig Wittgenstein

Ocenenia profesorov

Školský rok 2017/2018
Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)
Dňa 4. apríla 2018 bola cenou odmenená sestra Ludvika Kucková OSF, ktorá bola v rokoch 1992 – 1998  zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka v Žiline. Svojou činnosťou významne prispela k duchovnému a hmotnému rozvoju gymnázia.

Strieborný kríž Žilinskej diecézy
Vyznamenanie udelil  žilinský biskup Tomáš Galis našej kolegyni na dôchodku Juliane Burshikovej. INFO
 

Školský rok 2016/2017
Pamätná medaila za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva
Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, Subkomisia KBS pre cirkevné a ostatné školy udelila PaedDr. Jánovi Hatalovi pamätnú medailu za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva.
Pamätnú medailu PaedDr. Ján Hatala prevzal dňa 19.10.2016 z rúk Mons. Bernarda Bobera.
Janko Hatala medaila 2016


Školský rok 2013/2014

Medaila MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR (na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, s udelením ministerky zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR)
Medailu PhDr. Anna Poláčková (sestra Anna) prevzala dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného.

medaila 2 medaila medaila 1


Školský rok 2012/2013
Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)
Dňa 3.4.2013 cenu prevzali PhDr. Marta Višňovská a učiteľka na dôchodku Juliána Burschiková.

Julka B-ruka 2013 martuska 2013


Školský rok 2011/2012

Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)
Dňa 10. 4. 2012 cenu prevzal učiteľ na dôchodku Alojz Ďurčanský.
Odko 2012 Odko 1 2012

Prestížna cena zboru Žilincov Genius Loci Solnensis (za výnimočné výsledky v celoživotnej pedagogickej činnosti a za mimoriadne aktivity v prospech kultúrneho rozvoja a šírenie dobrého mena nášho historického mesta Žilina. Za výchovu veľkého počtu recitátorov a autorov písaného slova.
Dňa 30.5.2012 cenu prevzal učiteľ na dôchodku František Babiar.
Babiar 2012


Školský rok 2009/2010
Cena sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva)
Dňa 7. 4. 2010 cenu prevzal PaedDr. Ján Hatala.
hatala 2010 janko

 

Školský rok 1999/2000
Čestné uznanie Jána Chryzostoma kardinála Korca za vynikajúce výsledky pri rozvoji cirkevného školstva
Dňa 31. 5. 2000 čestné uznanie prevzali PhDr. Marta Višňovská a učiteľka Juliana Burschiková.
burschikova korec 1 korec visnovska korec


Školský rok 1998/1999

Čestné uznanie Krajského úradu za prácu vo výchove a vzdelávaní
Dňa 28. 3. 1999 čestné uznanie prevzala Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria).
sasa vyznamenania sasa


Školský rok 1997/1998

Veľká medaila sv. Gorazda
Dňa 29. 11. 1997 medailu prevzal učiteľ František Babiar.
babiar

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky