Menu

Z fotogalérie

melova-ocs

„Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo za ňu dostaneme, ale to, ako nás to zmení.”

JOHN RUSKIN

Podľa funkcií

Vedenie školy

Riaditeľka školy Ing. Eva Hrabárová (sestra Salomea) 1991-1992
PhDr. Marta Višňovská 1992-1993
Ing. Ľubica Mišíková (sestra Alexandria) 1993-1999
PhDr. Viera Pavlásková 2004-2005
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.(sr. Gabriela) 1999-2009, zast. 2004-05
ThLic. Blanka Timková, (sr. Timotea) od roku 2009
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Alena Cicaničová 1994/1995
PaedDr. Ján Hatala 1995-2004
RNDr. Alžbeta Bittšanská 2004-2009
PhDr. Milada Gardianová, PhD.(sr. Lívia) 2009-2011
PhDr. Viera Hoffmannová od roku 2011
Zástupca zriaďovateľa Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1999
Mária Ďuricová (sestra Mária) 1999-2005
Mgr. Kamila Mošková (sestra Anna) 2005-2006
Ing. Mária Sumilasová (sestra Magdaléna) od 2006

 

Sekretariát školy

Tajomníčka školy Mária Binderová (sestra Pavla) 1992-1993
Anna Pavolová (sestra Viktima) 1993-1997
Mgr. Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela) 1997-2000

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky