Menu

Z fotogalérie

image014

„Nie to, čo si ponechám, si uchová hodnotu, ale to, čo obetujem, dostane hodnotu.”

Viktor Frankl

História

Abecedný zoznam všetkých vyučujúcich v histórii GSF

PaedDr. Ján Adamík TEV 1997-1999
Mgr. Juraj Adamík TEV 1999-2000
PhDr. Charles Argento, americký lektor ANJ 1995/1996, 1997/1998
František Babiar VV, SJL 1992-2000
Ing. František Bobenič INF, MAT 1991-1994
Mary Boland, americká lektorka ANJ 1994/1995
Mgr. Katarína Brodňanová ANJ, MAT 2004/2005
Maria Brotsky, americká lektorka ANJ 1996/1997
RNDr. Jitka Buriánková (sestra Jitka) INF, MAT 1993-2001
Juliana Burschiková NEJ, SJL 1993-2001
Mgr. Zuzana Cudráková BIO, CHEM 2000-2001
Mgr. Ladislav Čellár FYZ 2010-2001
Mgr. Marianna Čerňanská FYZ 2008-2010
Ing. Marcela Červenáková CHEM 1994-2000
Mgr. Andrea Činčalová ANJ 2001-2002
Ján Čverčko SDB FIL (NAS) 1997/1998
Mgr. Martin Danišek BIO 2005/2006
Lois Jean Di Falco (sr. Lois) americká lektorka 2007-2010
Ing. Marián Dudešek CHEM 1991-1993
Mgr. Mária Dudešková FYZ 1991-1993
Alojz Ďurčanský TV 1994-2007
Mgr. Monika Ďuratná FYZ 1.10.1996-1.3.1997
PhDr. Vladimíra Ďurdíková NEJ 1991/1992
Mgr. Zuzana Ďuricová ANJ 2001/2002
Kvetoslava Fraštiová FYZ 1.10.1996-1.3.1997
Mgr. Elena Frolová ANJ 1993-2001
Gabriela Frolová ANJ 1997-1999
Mgr. Zuzana Frolová MAT, CHEM 2002-2007
Katarína Fuchsbergerová ANJ 2000-2002
Ing. Ladislav Gabčo INF 1.2.1992-30.6.1992
Mgr. Vladimír Gallo TEV 18.1.1995-3.3.1995
Mgr. Judita Galová (sr. Filipa) ANJ, KNB 2007-2010
RNDr. Vladimír Gerthoffer INF 1991-1992
Amy Gislason, americká lektorka ANJ 1994-1995
Mgr. Monika Glombová BIO 2006/2007
Mgr. Dalibor Gonda FYZ, MAT, TEV 1999-2004
Ľubica Gurínová KNB 1992-1993
Mgr. Jana Hajdáková ANJ 1992-1997
Mgr., Ing. Igor Hajzok KNB 1996/1997
PaedDr. Ján Hatala TSV
PaedDr. Peter Hockicko FYZ 2001/2002
Mgr. Michal Hoskovec BIO, CHEM 2015-2016
Karol Höger SDB FIL (NAS) 1994-1996
Ing. Eva Hrabárová ANJ 1991-1992
Ing. Andrea Hrivíková MAT 1991/1992
Lýdia Hrtúsová SJL 25.9.1995-8.12.1995
RNDr. Monika Hrušovská BIO, MAT 1992-1995
Mgr. Zuzana Hudobová TEV 2002/2003
Patrik Hudson írsky lektor 2009-2011
PhLic. Jozef Ižold SDB FIL 1996/1997
Akad. maliar Milan Janík VV 1.9.1994-31.3.1995
PaedDr. Eva Johánková BIO, CHEM 1993–2003
Mgr. Mária Jurášová SJL, VV 2000-2001
Mgr. Ľubomír Klimo FYZ 1994-1997
Mgr. Dana Klincová SJL, DEJ 2003/2004
Mgr. Elena Kmeťová ANJ 2001-2004
Mgr. don Jozef Komloš SDB KNB 1997-1999
Ing. Anna Kondelová INF 1.9.1991-28.2.1992
RNDr. Ľubomír Konrád FYZ 2004-2006
Mgr. Eva Kotvasová TEV 2000/2001
Mgr.Juraj Krajčí SJL, DEJ 2004-2006
PaedDr. Martina Krušinská HV 2003-2006
Mgr. Zuzana Kučíková TEV 2001-2004
Mgr. Peter Kuljaček KNB 1.9.2001-1.5.2002
Ľubomír Kultan FYZ 1993-1994
Mgr. Veronika Ledajová SJL 2006/2007
Mgr. Ľubica Loosová SJL 2001/2002
Ing. Eva Makovníková INF 1992-1993
John Maruschak, americký lektor ANJ 1992-1994
Barbara McIntyre, anglická lektorka ANJ 2004/2005
Mgr. Miroslav Mihálik DEJ 1994-2003
Janka Novotná MAT 2009-2010
Drahomíra Ondrášiková ANJ 2006-2008
Mgr. Júlia Pagáčová BIO 1998/1999
Iveta Patakiová KNB 1996-1998
PhDr. Viera Pavlásková ANJ 1999-2006
Mgr. Jana Petrášová (sestra Kristína) TAL 2005/2006
Miriam Petreková (sestra Miriam) KNB 1994-1996
Mgr. Mikuláš Petrovaj TEV 1995-1998
Pavol Piatrov SDB KNB 1996-1998
František Sojka SDB KNB 1997/1998
Mgr. Ľudmila Sokolová (sestra Faustína) KNB 1993-1997
Mgr. Stanislav Staňo FYZ, MAT 1998-2005
Mgr., Ing. Ladislav Stromček KNB 1991-1992, 1994-1996
Mgr. Jana Súľovská KNB 2012 – 2016
Mgr. Margita Svetková SJL, VYV 2011 – 2016
Akad. sochár, Mgr. Ján Šimún VV, TAL 1995-1998
Ing., Mgr. Helena Štrbová (sestra Zdenka) KNB 2005-2007
RNDr. Terézia Štrbová FYZ 1996-1998
Ľudmila Šulíková (sestra Dolorosa) KNB 1991-1993
Ing. Monika Švekušová FYZ, INF 1996-1998
Mgr. Eva Terefenková (sestra Mariana) KNB, TEV 1998-2005
Mgr. Blanka Timková (sestra Timotea) ESV, KNB 1998-2005
Mgr. Roman Titze KNB 1.9.2001-1.5.2002
RNDr. Irena Uherkovichová FYZ 2005/2006
Ing. Michal Uhliarik FYZ 1991/1992
PhDr. Marta Višňovská SJL 1992 – 2014
Lýdia Vahančíková ANJ 1991/1992
Mgr., Ing. Peter Valek KNB 1992-1997
Ing. Karol Vallo KNB 1.9.2001-1.5.2002
Mgr. Petronela Vácvalová FYZ 2005-2008
RNDr. Pavol Zatkalík GEOG 1991-2007
Mária Zorvanová (sestra Lea) KNB 1992-1993
Anna Zvrškovcová (sestra Rafaela) NEJ 2005 – 2010, 2011 – 2016
Mgr. Peter Žatkuľák SDB KNB 2015-2016
Mgr. Vladimír Žilinský GEOG, DEJ 2007-2010
Mgr. Zuzana Žilová ANJ, Fil. 2004-2007

 

Všetkým týmto ľuďom patrí veľká vďaka za ich obetavosť a ochotu. Pričinili sa o to, že sa naše gymnázium dožilo súčasnosti. Bez ich pomoci by to nebolo možné.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky