Menu

Z fotogalérie

image096

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.”

Lucius Annaeus Seneca

Vyučujúci

damiana anicka
Mgr. Lucia Kajanová
(sestra Damiána)
riaditeľka školy
KNB, od 2017
kajanovagsf@gmail.com
PhDr. Anna Poláčková
(sr. Anna)
zástupkyňa školy,
BIO, PSY,
šk. psychológ, od 1997
polackova.a@gmail.com
 adrika  brezovska  ajka
Mgr. Adriana Bobeničová
NEJ, SJL, 1991 – 1993, 1999
Mgr. Božena Brezovská
ANJ, od 2014
Mgr. Alena Cicaničová
NEJ, TSV, od 1991
cervenakova Cujdikova  cukan
Ing. Marcela Červenáková
CHEM, NEJ, od 2016
Mgr. Magdaléna Čujdíková
INF, VYU, od 2016
mcujdikova@gmail.com
 vdp. Ondej Čukan,
KNB od 2017
zatkuliak renatka monika
Mgr. Marián Drahoš SDB
KNB, od 2014
Mgr. Renáta Dubovcová
NEJ, od 1994
Mgr. Monika Ďuratná
FYZ, MAT, od 2006
 frolova  evka  Hascikova
 Mgr. Zuzana Frolová
MAT, CHEM, od 2012
gsf.frolova@gmail.com
PaedDr. Eva Fučeková
CHEM, SJL, od 2000
gsffucekova@azet.sk
Mgr. Ivana Haščíková
SJL, KNB, od 2016
 hoffi  hucekova  martin
 PhDr. Viera Hoffmannová
ANJ, NEJ, od 1994
vhoffmannovagsf@gmail.com
 Mgr. Alexandra Hučeková
ANJ, NEJ, od 2016
Mgr. Martin Hric
DEJ, KNB, od 2006
 immaculata01  _DSC6150  lenka01
Mgr. Sylvia Jusková
(sestra Immaculata)
KNB, vých. poradca
od 2015
juskova@gmail.com
 Mgr. Zuzana Koleková
ANJ, od 2014
zuzana.kolekova9@gmail.com
 Mgr. Lenka Kollárová
(sr. Lenka)
MAT, HUV, TSV, od 2009
Kovacova  alzbetka  kristofikova
Mgr. Lívia Kováčová
TSV, GEO, od 2016
 Mgr. Katarína Koželová
(sr.Alžbeta)
ANJ, NAS, od 2007
alzbetagsf@gmail.com
Mgr. Oľga Krištofiková,
FYZ, MAT, of 2017
 krumpova  _DSC6144  jurko
Mgr. Klára Krumpová,
FYZ, od 2016
Mgr. Zdenko Kykloš
MAT, TSV, od 2014
Ing. Juraj Lajčák
INF,správa počítačov
od 1998
kristinka  Mikunda roman
Mgr. Michaela Laurincová
(sr. Kristína)
ANJ, od 2014
Mgr. Maroš Mikunda
BIO, CHEM, od 2016
mikunda.maros@gmail.com
Mgr. Roman Minek
DEJ, OBN, od 2009
roman.minek@gmail.com
 samuela_02 Neslusanova  ja
Mgr. Alena Muchová
(sr.Samuela)
KNB, od 2015
samuelamuchova@gmail.com
Mgr. Katarína Neslušanová
ANJ, od 1998
katarina.neslusanova@gmail.com
 PaedDr. Anna Němcová
(sr. Katarína)
MAT, INF, od 1998
nemcovagsf@gmail.com
 zuzka  pacekova  papik01
Mgr. Zuzana Osiková
LAT, od 2009
caramea@azet.sk
 Mgr. Zuzana Paceková,
BIO, od 2017
 Mgr. Ján Papík
KNB, GEO, od 2015
 pavlaskova rasto rybarikova
PhDr. Viera Pavlásková,
ANJ, od 2016
PaedDr. Rastislav Rodák
BIO, CHEM, od 2007
Mgr. Monika Rybáriková,
NEJ, od 2016
 stano  Strachota  sikynova01
Stanislav Staňo,
FYZ, od 2016
 Mgr. Miroslav Strachota
TSV, od 2003
miroslav.strachota@gmail.com
 Mgr. Gabriela Šikyňová
SJL, UMK, od 2015
sikynovagsf@gmail.com
valmonte zilincikova
Alessandro Valmonte
ANJ, od 2017
Mgr. Sylvia Žilinčíková
ANJ, od 2017
sylviazilincik@gmail.com
Vychovávateľky na školskom internáte:
Chiara Evka  Faustinka
Mgr. Martina Juríčková
(sestra Chiara)
od 2016
Mgr. Eva Marcinková
(sestra Eva), od 2017
 Mgr. Ľudmila Sokolová
(sestra Faustína)
od 2016

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky