Menu

Z fotogalérie

img_4819-640x427

„Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme, ako on miluje, ak pomáhame, ako on pomáha, ak dávame, ako on dáva, ak slúžime, ako on slúži.”

bl. Matka Tereza

Publicita projektu

Propagačný materiál projektu Učíme moderne a efektívne pre život a prax:

Informačný leták icon_pdf16

Informačný plagát  icon_pdf16

Informačná brožúra  icon_pdf16

Tabuľa  icon_pdf16

Nálepka icon_pdf16

 

Náš prvý workshop pre publicitu bol zrealizovaný v priestoroch gymnázia dňa 8.12.2014.
Prostredníctvom workshopu a PowerPointovej prezentácie bolo s projektom oboznámených vyše 150 osôb širokej verejnosti. Na hlavnej chodbe školy máme vytvorenú stálu nástenku s informáciou o projekte.

 image007 image008 image009

image018 image022 image023

image024 image005

Náš druhý workshop pre publicitu bol zrealizovaný v priestoroch gymnázia dňa 22.9.2015.
Prostredníctvom workshopu, PowerPointovej prezentácie a zhodnotenia projektu riaditeľkou gymnázia bolo s projektom oboznámených vyše 300 osôb širokej verejnosti (hlavne rodičov a priateľov školy).
w2 w 2 4 w1 2

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky