Menu

Z fotogalérie

sob_1785_00021-640x427

„Kristus začal novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.”

RANIERO CANTALAMESSA

Publicita projektu

Propagačný materiál projektu Učíme moderne a efektívne pre život a prax:

Informačný leták icon_pdf16

Informačný plagát  icon_pdf16

Informačná brožúra  icon_pdf16

Tabuľa  icon_pdf16

Nálepka icon_pdf16

 

Náš prvý workshop pre publicitu bol zrealizovaný v priestoroch gymnázia dňa 8.12.2014.
Prostredníctvom workshopu a PowerPointovej prezentácie bolo s projektom oboznámených vyše 150 osôb širokej verejnosti. Na hlavnej chodbe školy máme vytvorenú stálu nástenku s informáciou o projekte.

 image007 image008 image009

image018 image022 image023

image024 image005

Náš druhý workshop pre publicitu bol zrealizovaný v priestoroch gymnázia dňa 22.9.2015.
Prostredníctvom workshopu, PowerPointovej prezentácie a zhodnotenia projektu riaditeľkou gymnázia bolo s projektom oboznámených vyše 300 osôb širokej verejnosti (hlavne rodičov a priateľov školy).
w2 w 2 4 w1 2

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky