Menu

Z fotogalérie

image053

„Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť, je smrť prirodzená a vítaná práve tak ako spánok.”

George Santayana

Podpora kariérneho poradenstva

Cieľ aktivity: Zabezpečiť pre študentov kariérne poradenstvo, ktoré im pomôže zorientovať sa na trhu vysokých škôl, určiť si svoje osobnostné ciele a nájsť spôsob
ich dosiahnutia.

Realizácia aktivity sa uskutoční prostredníctvom aktivít:

2. Modulový tréning  Kariérne poradenstvo

tlačová správa z modulu Kariérne poradenstvo pre maturantov icon_pdf16

5 2 5

slavka KU 2 image024 image001

8. – 9.6. 2015 pre 2.B a vybratých žiakov kvinty
6 7 4
3 1 2

1. Modulový tréning na sebapoznávanie a motiváciu

Tlačová správa z modulového tréningu na sebapoznávanie a motiváciu pre triedy 1.A a kvinta icon_pdf16

1.A

1 2 5
Kvinta

2 4 3
2.A

stvrtok piatok piatk 1

2. Prípravy príručiek v súvislosti s kariérnym poradenstvom

3. Burzy práce

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky