Menu

Z fotogalérie

image016

„Láska je vedomie, že dávam a dostávam radosť.”

Honoré de Balzac

Inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania

Cieľ: Modernizovať vzdelávací proces tak, aby bolo študentom poskytnuté kvalitnejšie vzdelanie, a aby sa tak mohli efektívnejšie zaradiť do vedomostnej spoločnosti.

Inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania prebieha na troch úrovniach:

1. Tvorba a inovácia študijných materiálov

2. Nákup didaktických prostriedkov
a) nové pomôcky pre vyučovanie fyziky
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=48
b) chemické laboratórium – staré/nové
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=49
c) nové pomôcky pre vyučovanie biológie
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=52
d) nové knihy, DVD, literatúra
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=59

3. Realizácia exkurzií

EXKURZIA do atómovej elektrárne v  Jaslovských  Bohuniciach

Dňa 23.3.2015 sme sa zúčastnili exkurzie z fyziky do atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Prepravu zabezpečovala spoločnosť SAD, tiež bolo zabezpečené občerstvenie pre študentov.  O 9.15 hod. sme pricestovali do Informačného centra spoločnosti Javys, ktorá zabezpečuje likvidáciu kontaminovaného odpadu z elektrárne a tiež likvidáciu materiálov z odstavených častí jadrovej elektrárne. Ujal sa nás pán Rastislav Prítrský, ktorý nám veľmi zaujímavou formou vysvetlil získavanie rôznych druhov energie, zvlášť princíp fungovania jadrovej elektrárne a spracovanie kontaminovaného odpadu ako vedľajšieho produktu výroby jadrovej energie. Po názornom vysvetlení sme prešli do haly, kde boli konkrétne modely, pomocou ktorých si žiaci mohli overiť a vyskúšať získané vedomosti. Po teoretickej časti sme absolvovali prehliadku jadrových elektrární, aj už odstavených blokov. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov z tried III.B, II.A, II.B a kvinta. Pedagogický dozor vykonávali: Mgr. Monika Ďuratná, Mgr. Rastislav Rodák a Mgr. Vlasta Cehlárová.
Zodpovedná za exkurziu: Mgr. Monika Ďuratná
image011 image019 1
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=28

Exkurzia do Mendelovho múzea genetiky v Brne

Dňa 26.3.2015 sme zrealizovali exkurziu do Mendelovho múzea genetiky. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci (PhDr. Viera Hoffmannová, PhDr. Anna Poláčková, Mgr. Miroslava Slovíková). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline Počas exkurzie sme navštívili Mendelovo múzeum genetiky v Brne, kde prebehla prehliadku spojená s komentovaným výkladom Bc. Michaely Jarkovskej. Na exkurziu sme prišli vo veľmi významne dobe, pretože práve v tomto roku je 150. výročie od historický významných prednášok Johanna Gregora Mendela, v ktorých predstavil zákonitosti genetiky. Vtedy síce nepochopené, ale dnes vo svete genetiky uznávané. Po komentovanom výklade sme si mohli pozrieť aj výnimočnú výstavu „Dlouhá léta nevideno“ s rukopismi a vzácnymi dokumentmi spojenými so životom a dielom zakladateľa genetiky. Po návšteve múzea sme si prezreli historickú časť mesta Brno, ktorá je tiež spojená s najslávnejším „brňákom“ Johannom Gergorom Mendelom.
Zodpovedná za exkurziu: PhDr. Anna Poláčková
1 image067 image021 image010
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=27

Exkurzia do Tropicaria v Budapešti

Dňa 9.4.2015 sme zrealizovali exkurziu do Tropicaria v Budapešti. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci  (PhDr. Anna Poláčková, Mgr. Zuzana Koleková, Mgr. Michaela Laurincová). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline. Počas exkurzie sme navštívili Tropicarium v Budapešti ponúkajúce svojím návštevníkom dažďový prales, v ktorom každú štvrťhodinu zahrmí, spustí sa dážď a blesky sa kľukatia nad lenivo odpočívajúcimi mississipskými aligátormi. V Tropicariu je tiež možné vidieť aj najväčšie morské akvárium v Strednej Európe – žraločie akvárium s objemom 1,6 miliónov litrov slanej vody, v ktorom nebezpečné žraloky a niekoľko stoviek rôznych druhov farebných rybiek spolunažívajú v pokoji. Okrem obrovského akvária je tu možné zhliadnuť ešte okolo 50 druhov iných ,,menších“ akvárií a terárií. Exkurzia bola spojená aj s krátkou prehliadkou mesta Budapešt a s nádhernou výhliadkou na mesto z Rybárskej bašty. Zážitok z exkurzie je nezabudnuteľný pre všetkých účastníkov.
Zodpovedná za exkurziu: PhDr. Anna Poláčková

1 image110 image113
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=34

Exkurzia do Duslo v Šali

Dňa 15.4.2015 sme zrealizovali exkurziu do Duslo v Šali. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci  (PaedDr. Eva Fučeková, Mgr. Renáta Dubovcová a Mgr. Zuzana Frolová). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline.
Duslo, a.s. Šaľa patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku a počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií. Spoločnosť okrem toho vyrába polyvinylacetátové a polyakrylátové lepidlá a disperzie a rôzne ďalšie špeciálne produkty. V podniku žiaci navštívili čistiareň odpadových vôd, prevádzku na výrobu Duvilaxu a tepláreň. Žiaci mali možnosť vidieť technologické postupy  a sprevádzajúci pracovníci ich oboznámili s možnosťou pracovného uplatnenia. Žiaci boli počas exkurzie tiež povzbudení do štúdia chémie, ktorá má v tomto podniku veľkú budúcnosť. Preto bola exkurzia pre žiakov prínosom aj z hľadiska motivácie výberu štúdia  na vysokej škole. Počas exkurzie v podniku sme nemohli fotografovať, preto uverejňujeme iba niekoľko uvedených záberov.
Zodpovedná za exkurziu: PaedDr. Eva Fučeková

duslo 2 duslo 1 duslo 3 

Exkurzia do Banského múzea v Banskej Štiavnici

Dňa 7.5.2015 sme zrealizovali exkurziu do Banského múzea v Banskej Štiavnici.  Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci  (PhDr. Anna Poláčková, PhDr.Viera Hoffmannová, PaedDr. Anna Němcová). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline. Počas exkurzie sme navštívili Banské múzeum, konkrétne štôlňu Bartolomej. Sprievodkyne nás previedli svetom a životom baníkov od ručnej ťažby po začiatok používania prvých technológií. Múzeum už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku poukazuje na vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.  V podzemnej expozícii sme videli najvzácnejší exponát, a to Gápel na konský pohon, ako jediný motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Zaujala nás aj povrchová geologická náučná expozícia s geologickým vývojom Slovenska. Prehliadku podzemia sme absolvovali s prilbou, plášťom  a lampou, čo bol zaujímavý zážitok. Milo na nás zapôsobilo aj mesto Banská Štiavnica. Viac zaujímavostí TU: clanok
Zodpovedná za exkurziu: PhDr. Anna Poláčková
Foto 2 foto 1 FOto 3

Exkurzia do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch

Dňa 20.5.2015 sme zrealizovali exkurziu do arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci  (PhDr. Anna Poláčková, Mgr. Katarína Koželová, Mgr. Miroslav Strachota). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline. Navštívili sme arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme boli rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina mala svoju sprievodkyňu. Arborétum Mlyňany najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. Jeho rozloha je 67 ha a nachádza sa tu vyše 2 300 druhov rastlín z viacerých kútov našej planéty, najmä z východnej Ázie, Kórey a Severnej Ameriky. V tomto jarnom mesiaci máj sme videli kvitnúť viaceré druhy nádherných rododendronov, azaliek, ale aj vistériu čínsku či paulowniu plstnatú. Mali sme príležitosť vidieť a spoznať viaceré druhy ihličnatých a listnatých drevín, ako napr.  smrek pichľavý, jedľa srienistá, jedľa balzamová, tuja západná, tuja riasnatá, cypruštek Lawsonov, dub červený, javor cukrový, borovica himalájska…
Zodpovedná za exkurziu: PhDr. Anna Poláčková
image025 image164 image117
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=45

Exkurzia do ZOO v Bratislave

Dňa 21.5.2015 sme zrealizovali exkurziu do ZOO v Bratislave. Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov a 3 pedagogickí zamestnanci  (Mgr. Miroslava Slovíková, Mgr. Katarína Koželová, Mgr. Vlasta Cehlárová). Autobusovú dopravu sprostredkovala SAD v Žiline. Zoologická záhrada Bratislava vznikla 9. mája 1960 a medzi jej hlavné činnosti patrí chov a záchrana ohrozených druhov živočíchov, vedecko-výskumná práca, vzdelávanie verejnosti s cieľom nenásilnou formou vytvárať a upevňovať v ľuďoch zodpovednosť voči prírode prostredníctvom besied o zvieratách, náučných panelov a menoviek zvierat, podujatí a programov ekologickej výučby pre školy a vytváranie podmienok pre odpočinok a celodennú rekreáciu. ZOO Bratislava patrí medzi najväčšie zoologické záhrady na Slovensku. Nachádza sa v Mlynskej doline neďaleko Dunaja a je obľúbenou bratislavskou atrakciou. Medzi najvzácnejšie zvieratá ZOO v Bratislave paria: adax núbijský, zubor európsky, nosorožec tuponosý, kulan turkménsky, hrošík libérijský, gibon zlatolíci, leopard cejlónsky, tamarín pinčí, maki myšovitý, útloň malý, pes hyenovitý, kôň Przewalského, koza skrutkorohá…
Zodpovedná za exkurziu: Mgr. Miroslava Slovíková
image050 image038 image007
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=46

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky