Menu

Z fotogalérie

3aa

„Nie je pravda, že by sa už žiadne zázraky nediali. To sme sa len my rozhodli, že ich už nebudeme uznávať.”

Adolf Sommerauer

Prijímacie konanie

Pre  záujemcov o našu školu otvárame v školskom roku 2018/2019:

  •  jednu triedu OSEMROČNEJ FORMY ŠTÚDIA.

 

  •  Jednu TRIEDY ŠTVORROČNEJ FORMY štúdia.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky