Menu

Z fotogalérie

image005

„Musíme žiť tak, akoby sme mali iba hodinu času na vybavenie toho najdôležitejšieho. A zároveň tak, akoby to, čo robíme, malo pokračovať i vo večnosti.”

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

Úspechy v školskom roku 2015/2016

CELOSLOVENSKÉ ÚSPECHY
Olympiáda v anglickom jazyku
Thomas Philip Heyes, kva 2. miesto v celoslovenskom kole (kat. 1C)
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Šimon Kasman, 4.B 2. miesto v celoslovenskom kole (kat. A)
Slávik Slovensko 2016
Terézia Kardošová, prí 1. miesto v okresnom kole a 1 . miesto v krajskom kole (2. kat.)
Jazykový kvet Language flower
Daniela Pružinská, 3.B 3. miesto (kat. III, AJ P-P PT)
Európa v škole
Špeciálna kategória – pieseň o mori- DIPLOM 1. miesto
Tím študentov z 3.A: Magdaléna Svrčková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, Mariana Dendisová, Pavol Hlaváč, Andrej Petričko
KRAJSKÉ A OKRESNÉ ÚSPECHY
Recitačná súťaž A Slovo bolo u Boha
Terézia Mihalčinová, prí 2. miesto v krajskom kole (II. kat.poézia)
Alžbeta Franeková, prí 1. miesto v krajskom kole (II. kat.próza)
Paula Mihalčinová, kva 1. miesto v krajskom kole (III. kat.poézia)
Marianna Plošticová, 1.A 1. miesto v krajskom kole (IV. kat.poézia)
Sofia Hrenáková, 2.A 3. miesto v krajskom kole (IV. kat.poézia)
Mária Bechná, 1.A 2. miesto v krajskom kole (IV. kat.próza)
Štúrov Zvolen
Filip Gutten, 2.A 3. miesto v regionálnom kole
Krajská súťaž v rétorike „Mládež a odkaz Dubčeka“
Adam Koštek, 3.A 3. miesto (II. kat.)
Vajanského Martin (krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy)
Paula Mihalčinová, kva 2. miesto v krajskom kole (III. kat)
Hviezdoslavov Kubín (Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy)
Terézia Kardošová, prí čestné uznanie (II. kat. poézia)
Paula Mihalčinová, kva 1. miesto (III.kat. poézia)
Mária Bechná, 1.A 2. miesto (IV.kat. próza)
Sofia Hrenáková, 2.A Čestné uznanie (IV.kat. poézia)
Olympiáda zo slovenského jazyka
Šimon Kasman, 4.B 1. miesto v krajskom kole  (kat. A)
Karin Macharová, kva 2. miesto v okresnom kole (kat. C)
Detská rozprávková Žilina
II. kat. celoslovenskej literárnej súťaže
Alžbeta Franeková, prí 3. miesto
Mária Podhányiová, prí Čestné uznanie
Súťaž Žilina moje mesto
Literárna časť – poézia I.kat.
Michaela Holá, prí 1. miesto
Ester Svrčková, prí 3. miesto
Dejepisná olympiáda
Tadeáš Blunár, ter 3. miesto v okresnom kole (kat. D)
Biblická olympiáda
Paula Joneková, Jakub Kaduc (ter), Ester Svrčková (prí) 1. miesto v dekanátnom kole a 4. miesto v diecéznom kole (kat. ZŠ)
Veronika Závadská, Filip Svetlošák (1.A), Mária Eva Pecková (2.A) 3. miesto v dekanátnom kole (kat. SŠ)
Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí
Terézia Kardošová, prí 2. miesto v diecéznom kole (IV. kat. )
Anna Blanárová, 3.B 3. miesto v diecéznom kole (VI. kat.)
Súťaž BOSS o živote Laury Vicuni
AnnaMária Čechová, Kristína Ripelová, Veronika Michalcová, ter 1. miesto
Martin Kúdelčík, Matúš Sadiku, Katarína Chovancová sek 5. miesto
Slávik Slovenska
Terézia Kardošová, prí 3. miesto, celoslovenské kolo (2. kat.)
Európa v škole
Špeciálna kategória – pieseň o mori – 1. miesto v krajskom kole
Tím študentov z 3.A: Magdaléna Svrčková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, Mariana Dendisová, Pavol Hlaváč, Andrej Petričko
Olympiáda v anglickom jazyku
Thomas Philip Heyes, kva 1. miesto v krajskom kole (kat. 1C)
Juraj Fiala, 2.A 4. miesto v krajskom kole (kat. 2C)
Olympiáda v nemeckom jazyku
Júlia Rybáriková, sek 1. miesto v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole (kat. 1A)
Annamária Patrícia Čechová, ter 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole (kat. 1B
Ema Neslušanová Čechová, kvi 1. miesto v okresnom kole, 4. miesto v krajskom kole (kat. 2A)
Oliver Oláh, kvi 8. miesto v krajskom kole (kat. 1C)
Andrej Glasa, 4.B 2. miesto v okresnom kole (kat. 2B)
Jazykový kvet Language flower
Daniela Pružinská, 3.B 1. miesto v krajskom kole (kat. III, AJ P-P PT)
Simona Skaličanová, 3.B 2. miesto v krajskom kole (kat. III, AJ P-P PT)
Annamária Čechová, ter 2. miesto v krajskom kole (kat. III, RJ P-P PT)
Metod Huljak, 1.B 2. miesto v krajskom kole (kat. III, RJ P-P PT)
Christmas Carol, ter 2. miesto v krajskom kole (kat. dráma)
Filozofická olympiáda v anglickom jazyku na KU v Ružomberku
Marek Fabo, 4.A 4. miesto
Chemická olympiáda
Matúš Marec, kva 5. miesto v okresnom kole (kat. D)
Geografická olympiáda
Tadeáš Blunár, ter 5. miesto v krajskom kole, 3. miesto v okresnom kole (kat. E)
Ivana Michaličková, kva 2. miesto v okresnom kole (kat. E)
Thomas Philip Heyes, kva 5. miesto okresnom kole (kat. E)
Fyzikálna olympiáda
Tadeáš Blunár, ter 2. miesto v okresnom kole (kat. F)
Matematická olympiáda
Matúš Marec, Dominika Lukáčová, Mária Šotková ter úspešní riešitelia v okresnom kole (kat. Z9)
SOČ (Stredoškolská odborná činnosť)
Biológia (04)
Téma: Etológia koňa a vplyv človeka na jeho správanie
Jana Švecová, Nikola Macharová, 3.A 1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Pedagogika, psychológia, sociológia (17)
Téma: Skauting a rozvoj osobnosti
Mariana Dendisová, Terézia Palúchová, 3.A 2. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Súťaž družstiev prvej pomoci mladých 2016
kapitánka: Karolína Kováčová 4.A, záchranári: Nikola Macharová, Mariana Dendisová, Veronika Komorášová 3.A, Gabriela Kianičková 3.B 2. miesto
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
Silná ruka stredoškoláka
Alžbeta Motyková, 3.A 3. miesto v krajskom kole
Okresná súťaž chlapcov ZŠ vo florbale
Družstvo chlapcov 4. miesto
Majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ
Družstvo chlapcov 2. miesto
Majstrovstvá okresu SŠ v zrýchlenom šachu
Erik Králik, 1.A 2. miesto
Diecézny šachový turnaj žiakov 4 členných družstiev
tím GSF 4. miesto
Súťaž Hľadáme nových olympionikov
Ema Paulínyová, kvinta 1. miesto v behu na 600 metrov
49. ročník – Beh 17. novembra
Jakub Malík, sek 2. miesto (kat. 1)
Emma Paulínyová, ter 1. miesto (kat. 2)
Michal Kyselica, 2.A 3. miesto (kat. 5)
Nikola Macharová, 3.A 1. miesto (kat. 6)
Beh do Strečnianskych schodov – XIX. ročník
Emília Melová, ter 3. miesto
Michaela Malíková, prí 2. miesto
XXII. ročník atletickej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy
Emma Paulínyová, tercia, ter 1. miesto v behu na 600 m a 2. miesto v behu na 60 m
Emília Melová, ter 1. miesto v skoku do diaľky
Zuzana Sokolová, sek 1. miesto v behu na 60 m
Anna Jurčíková, prí 3. miesto vo vrhu guľou
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Frederika a Brigita Stráňavčinové, Nikola Macharová, 3.A 2. miesto
Pavol Melo, se, Dávid Mužila, 4.A 3. miesto
Beh olympijského dňa v Žiline
Emma Paulínyová, ter 1. miesto v behu na 880 m, kat. Starší žiaci < /td>
Pavol Melo, se 1. miesto v behu na 1100 m, kat. Dorastenci < /td>
Michaela Máliková, prí 2. miesto v behu na 660m, kat. Mladšie žiačky < /td>
Richard Michal Hraško, prí 2. miesto v behu na 660m, kat. Mladší žiaci< /td>
RÔZNE ÚSPECHY
Dramatický krúžok počas školského roka pokračoval s divadelným predstavením komédie C. Goldoniho
Sluha dvoch pánov a predstavil novú veselohru Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch . Úspešný divadelný krúžok viedli PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková.
Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy. Ocenenie si z
rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevzala žiačka Viktória Krutáková zo 4.A.
Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) bola udelená Šimonovi Kasmanovi zo
4.B.
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 (podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v
Žiline) – ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.
Škola ukončila projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky