Menu

Z fotogalérie

image009

„Ten, kto dlho uvažuje, kým spraví krok, prestojí celý život na jednej nohe.”

Čínske príslovie

Úspechy v školskom roku 2014/2015

Recitačná súťaž „A Slovo bolo u Boha“
Jerguš Radačovský, 4.A 4. miesto v krajskom kole (kat. IV, poézia)
Paula Mihalčinová , tercia 2. miesto v krajskom kole (kat. III, próza)
Nina Paulínyová, príma 3. miesto v krajskom kole (kat. II, poézia)
Štúrov Zvolen
Nina Paulínyová, príma 1. miesto v regionálnom kole (kat. I)
Filip Gutten, 1.A 3. miesto v regionálnom kole (kat. III)
Laura Poliaková, príma Čestné uznanie v regionálnom kole (kat. I)
XXIV. ročník Dilongovej Trstene
celoštátna súťaž v umeleckej recitácii, interpretácii, slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy
Jerguš Radačovský, 4.A 1. miesto (kat. III, poézia/próza)
Hviezdoslavov Kubín
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Paula Mihalčinová, tercia 1. miesto (kat. III, poézia)
Ondrej Kormančík, 2.A Čestné uznanie (kat. VI, próza)
Vansovej Lomnička – súťaž v umeleckom prednese
Terézia Štefanová, 2.B 1. miesto (kat. poézia)
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Katarína Jakubjaková, 3.A 2. miesto v krajskom kole
Olympiáda ľudských práv
Šimon Kasman, 3.B 1. miesto v krajskom kole a úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole
Biblická olympiáda
Mária Eva Pecková 1.A, Stanislava Pekárová kvinta, Simona Kubišová, 3.B 1. miesto v dekanátnom kole a 4. miesto v diecéznom kole
Mária Svrčková kvarta, Paula Joneková, Jakub Kaduc sekunda 2. miesto v dekanátnom kole
Olympiáda v anglickom jazyku
Thomas Philip Heyes, tercia 2. miesto v krajskom kole (kat. 1C)
Lucia Gintnerová, sekunda 2.-3. miesto v obvodnom kole (kat. 1A)
Olympiáda v nemeckom jazyku
Annamária Patrícia Čechová, sekunda 1. miesto v obvodnom kole, 4. miesto v krajskom kole (kat. 1A)
Ema Neslušanová, kvarta 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v krajskom kole (kat. 1B)
Súťaž Jazykový kvet Language flower
celoslovenská akreditovaná súťaž pre deti a mládež v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch
Daniela Pružinská, 2.B 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v celoslovenskom kole (kat. III. AJ)
Simona Skaličanová, 2.B 3. miesto v krajskom kole (kat. III. AJ)
Lucia Gintnerová, sekunda 4. miesto v krajskom kole (kat. II. AJ)
Matematická olympiáda
Pavol Melo, kvinta 6. miesto v krajskom kole (kat. C)
Geografická olympiáda
Tadeáš Blunár, sekunda 3. miesto v okresnom kole a úspešná reprezentácia v krajskom kole (kat. F)
Matematická súťaž EUROMATH 2015
Na európskej konferencii v Grécku nás reprezentovali Martina Zimenová a Monika Michalcová z 3.A. Martina Zimenová prezentovala prácu Golden ratio in music
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
Biológia 01
Téma: Vplyv podporných látok na reakčný čas
Magdaléna Kubašiaková, Dominika Staníková, 3.B 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák
Zdravotníctvo a farmakológia (06)
Téma: Rakovina maternice krčka
Jana Ďuranová, Michaela Svrčková, 3.B 3. miesto v okresnom kole
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Pedagogika, psychológia, sociológia (17)
Téma: Záujem študentov o médiá
Veronika Verešová, 3.B 1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole
Konzultant: Mgr. Dušan Vereš
Súťaž družstiev prvej pomoci mladých 2015
kapitánka: Karolína Kováčová, záchranári: Andrea Duhárová, Alžbeta Jurkemíková, Terézia Denárová, Patrik Dulačka 1. miesto
Majstrovstvá okresu vo futbale SŠ
Družstvo chlapcov 3. miesto
Majstrovstvá okresu chlapcov SŠ vo floorbale
Družstvo chlapcov 3. miesto
Majstrovstvá okresu dievčat SŠ vo floorbale
Družstvo dievčat 2. miesto
Majstrovstvá okresu SŠ v bedmintone
Miloš Pelucha, František Stráňavčin, 4.A 2. miesto
Majstrovstvá okresu SŠ v šachu
Pavol Melo, kvinta 2. miesto
Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK (regiónu Horné Považie)
Richard Piovár, príma 2. miesto
Diecézny šachový turnaj žiakov 4-členných družstiev
Lukáš Gacho, kvarta 3. miesto
Pavol Melo, kvinta 1. miesto
Súťaž Hľadáme nových olympionikov 2015
Družstvo 1. miesto
Beh olympijského dňa
Kategória mladší žiaci
Jakub Malík, príma 1. miesto
Kategória mladšie žiačky
Emma Paulínyová, sekunda 1. miesto
48. ročník – Beh 17.novembra
Kategória mladší žiaci
Jakub Malík, príma 5. miesto
Kategória mladšie žiačky
Emma Paulínyová, sekunda 3. miesto
Kategória starší žiaci
Rudolf Šipčiak, 1.A 4. miesto
Kategória dorastenci
František Stráňavčin, 4.A 5. miesto
Kategória dorastenky
Diana Maxianová 3. miesto
Krajské kolo v basketbale – žiačky ZŠ
Družstvo dievčat: kvinta – Ivona Feiková, Barbora Frniaková, Ivana Mikšíková, Lýdia Jakuljaková, kvarta – Romana Jobbová, Adriána Dupkalová, Terézia Michalcová, tercia – Barbora Gondová, Ivana Michaličková – 2. miesto
Okresné kolo v basketbale – žiačky ZŠ
Družstvo dievčat – 1. miesto
Krajské kolo v basketbale – žiaci ZŠ
Družstvo chlapcov: sekunda – Jakub Kaduc, kvarta – Samir Hebibi, Michal Muška, Filip Mazák, Tobiáš Badík, Oliver Oláh, Ondrej Štefanov a Ondrej Šútor, kvinta – Pavol Melo – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo
Okresné kolo v basketbale – žiaci ZŠ
Družstvo chlapcov – 1. miesto
Majstrovstvá okresu chlapcov a dievčat v stolnom tenise
Marek Masnica 3.B, Filip Stráňavčin a Jozef Fuňák, 4.A – 3. miesto
Beh do Strečnianských hradných schodov – XVIII ročník
Emília Melová, sekunda – 1. miesto
Emma Paulínyová, sekunda – 2. miesto
Jakub Malík, príma – 2. miesto
XXI. ročník atletickej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy
Skok do výšky – starší žiaci
Samir Hebibi, kvarta 1. miesto
Beh na 1000 m – starší žiaci
Pavol Melo, kvinta 1. miesto
Beh na 60 m – mladšie žiačky
Emília Melová, sekunda 2. miesto
Beh na 600 m – mladšie žiačky
Emma Paulínyová, sekunda 2. miesto
Beh na 600 m – mladší žiaci
Jakub Malík, príma 2. miesto
Skok do diaľky – starší žiaci
Samir Hebibi, kvarta 3. miesto
Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
Kategória dorastenky
Nikola Macharová, 2.A 3. miesto
Celkové umiestnenie našich dorasteniek na 2. mieste (Nikola Macharová, 2.A, Diana Maxianová, 3.B, Viktória Krutáková, 3.A)
Dramatický krúžok pokračoval v hraní divadelného predstavenia veselohry J.B. Thomasa „Charleyho teta“ a divadelného predstavenia N.V. Gogoľa „Revízor“. Naši malí divadelní herci (hlavne z prímy) sa predstavili s hrou „O ôsmej na arche“. Úspešný divadelný krúžok viedli PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková.
Trieda sekunda a prof. Michaela Laurincová (sestra Kristína) prevzali od firmy Slovak Ventures cenu (interaktívny softvér) za 1. miesto v súťaži v tvorbe PC prezentácií.
Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) bola udelená Kataríne Krajčiovej, 4.A, Klaudii Džavíkovej a Dominikovi Gáborovi, 4.B
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2014 (podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v
Žiline) – ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.
Významné ocenenie pre kampaň Červené stužky. Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ministerka zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie, a to medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR. Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného.
Škola realizovala projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky