Menu

Z fotogalérie

image005

„Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo raz z neho bude veľký strom.”

Africké príslovie

Úspechy v školskom roku 2012/2013

Recitačná súťaž „A Slovo bolo u Boha“ 
Laura Smolárová, 1.B 1. miesto v krajskom kole, čestné uznanie (kat. IV, poézia) v celoslovenskom kole
Karin Macharová, príma 1. miesto v krajskom kole (kat. II, poézia)
Andrej Štefanov, sek. 2. miesto v krajskom kole (kat. II, poézia)
David Bače, sek. 2. miesto v krajskom kole (kat. II, próza)
Sebastián Kavecký, 3.B 2. miesto v krajskom kole (kat. IV, poézia)
Viktoŕia Krutáková, 1.A 2. miesto v krajskom kole (kat. IV, próza)
Sárova Bystrica – krajská súťaž mladých modeátorov
Simonan Obšívanová 1. miesto (kat. II)
Štúrov Zvolen
Laura Smolárová, 1.B 2. miesto v regionálnom kole (kat. III)
Šimon Kasman, 1.B 3. miesto v regionálnom kole (kat. I)
Karin Macharová, príma čestné uznanie v regionálnom kole (kat. III)
Recitačná súťaž Vansovej Lomnička
Andrea Zazuľáková, kvi 2. miesto v okresnom kole
Laura Smolárová, 1.B 3. miesto v okresnom kole
Hviezdoslavov Kubín (Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese prózy a poézie)
Paula Mihalčinová, prí 1. miesto (kat. II)
Sebastián Kavecký, 3.B 2. miesto (kat. VI)
Andrea Zazuľáková, kvi 3. miesto (kat. VI)
Laura Smolárová, 1.B čestné uznanie (kat. VI)
Recitačná súťaž Dilongova Trstená
Sebastián Kavecký 1. miesto (kat. III, poézia)
Laura Smolárová 3. miesto (kat. III, próza)
VI. ročník literárnej súťaže „Odkaz Karolíny Brűestlovej“
Agáta Masná 1. miesto (kat. B)
Petra Huliaková 2. miesto (kat. B)
Literárna súťaž „Žilina moje mesto“
Mária Šotková, Ivana Michaličková, Barbora Gondová, príma 2. miesto (kat. I, poézia)
Olympiáda zo slovenského jazyka
Šimon Kasman, 1.B 3. miesto v krajskom kole (kat. B)
Alexandra Pilečková, 3B 5. miesto v krajskom kole (kat. A)
Celoštátna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti katolíckych stredných škôl
Čestné uznanie pre školu
Biblická olympiáda
Veronika Mečiarová, sexta, Karin Blahová, 2.B, Jakub Melo, sexta 1. miesto v dekanátnom a diecéznom kole, účasť v celoslovenskom kole
Nikola Sňahničanová, ter, Timea Funtíková, Matúš Marec, príma 3. miesto v dekanátnom kole
Olympiáda v anglickom jazyku
Katarína Krajčiová, 2.A 1. miesto v obvodnom kole, 5. miesto v krajskom kole, (kat. 2A)
Thomas P. Heyes, prí 2. miesto v krajskom kole, (kat. 1C)
Jakub Mičian, sexta 2. miesto v obvodnom kole, (kat. 2C2)
Ema Neslušanová, sek (kat. 1A)
Olympiáda v nemeckom jazyku
Ema Neslušanová, sek 1. miesto v krajskom kole,  (kat. 2E)
Oliver Oláh, sek 1. miesto v krajskom kole, úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole  (kat. IC)
Katarína Krajčiová, 2.A 3. miesto v obvodnom kole, (kat. 2A)
Pytagoriáda
Terézia Mikulová, ter 4. miesto v obvodnom kole,  (P7)
Československá fyzikálna súťaž FYZIKLÁNI (Praha)
Jakub Melo, František Okál, 3.B, Katarína Kanisová, Dominik Gábor, Ján Gašper, 2.B 13. miesto (z 26 zúčastnených škôl)
Fyzikálna olympiáda
Pavol Melo, tercia 1. miesto v okresnom kole (kat. F)
Regionálna súťaž hliadok prvej pomoci
kapitánka: Kristína Gejdošová, 3.B, záchranári: Mária Chvíľová, Terézia Smiešková, 3.A, Martin Martinek, Jakub Kováčik, 3.B 4. miesto v okresnom kole (kat. F)
SOČ (Stredoškolská odborná činnosť)
Biológia (04)
Ján Veselý, Marek Bielesch, 3.B 1. miesto v okresnom kole, krajskom a celoslovenskom kole, téma: Invázne druhy v povodí rieky Rajčianka a ich vplyv na biobiodiverzitu
Zdravotníctvo (06)
Mária Pospíšilová, kvi 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto krajskom, téma: Vplyv nápojov na zuby
M. Korbelová, A. Hrabovská, kvi 3. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole, téma: Rakovina pľúc, choroba súčasnosti aj budúcnosti?
História, filozofia a právne vedy (13)
Sebastián Kavecký, 3.B 3. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom, téma: Tragédia rajeckých Židov (1938-1945) nielen v osobnom svedectve
Pedagogika, psychológia, sociológia(17)
Anna Melišová, Júlia Čechová, 3.A 1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole, téma: Solidarita vo vzťahu staršej a mladšej generácie
Mikroprocesorová a počítačová technika(17)
Dávid Kyselica, Martin Prieložný, kvinta 2. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole, téma: Protoryp digitálneho bezdrôtového mikrofónu
Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií
Samuel Vyletelka, príma, Lukáš Gacho, Filip Mazák, sekunda 4. miesto
Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu chlapcov SŠ
Peter Mihlačin, sexta 1. miesto
Majstrovstvá obvodu v cezpoľnom behu chlapcov SŠ
Družstvo 2. miesto
Krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ
Peter Mihlačin, sexta 2. miesto
Orion Florbal cup – mladšie žiačky – okresné kolo – 3. miesto
Obvodné kolo v basketbale chlapcov SŠ – 2.miesto
Olympic day
Oliver Oláh, sekunda 1. miesto
Pavol Melo, tercia 2. miesto
Krajské kolo v atletike
súťaž družstiev 3. miesto
Volejbalový turnaj 4-členných družstiev súkromných a cirkevných škôl v Považskej bystrici
Družstvo dievčat 1. miesto
Družstvo chlapcov 2. miesto
Beh 17. novembra
Pavol Melo, sekunda 2. miesto (Kat. mladší dorast)
Eva Čerňanská, 2.A 2. miesto (Kat. starší dorast)
Peter Mihalčin, sexta 3. miesto (Kat. starší dorast)
Cena sv. Cyrila a Metoda (ocenenie udeľuje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, pracovníkom katolíckeho školstva Žilinskej diecézy). Ocenenie získali naše učiteľky Marta Višňovská a Juliána Burschiková – učiteľka na dôchodku
Oceňovanie študentov stredných cirkevných škôl Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, dňa 20. novembra 2012, v rámci oceňovania žiakov katolíckych stredných škôl, ocenil aj štyroch našich študentov za vynikajúce študijné úspech, úspechy v súťažiach a za príklad kresťanského života, a to Teréziu Motykovú a Vladimíru Dingovú zo 4.A a Simonu Obšivanovú zo sexty
Projekt Zdravie na školách (Podpora MŠVŠ SR a KŠÚ v Žiline) – šiesty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková. Pri príležitosti vyvrcholenia projektu sme obdržali ďakovný list z MŠVVaŠ SR
Dramatický krúžok pokračoval v hraní divadelného predstavenia od Jozefa Hollého „Geľo Sebechlebský“ nielen kultúrnej verejnosti mesta ŽIliny

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky