Menu

Z fotogalérie

image167

„Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.”

FRANÇOIS MAURIAC

Úspechy v školskom roku 2011/2012

Celoštátna súťaž mladých moderátorov-amatérov
Simona Obšivanová 3. miesto
SÁROVA BYSTRICA – krajská súťaž mladých moderátorov
Simona Obšivanová 1. miesto (kat. II.)
Štúrov Zvolen
Simona Obšivanová 1. miesto v regionálnom kole, 1. miesto v celoslovenskom kole (III. kat.)
Andrej Štefanov 1. miesto v regionálnom kole (I. kat.)
„A Slovo bolo u Boha“
Simona Obšivanová 1. miesto v regionálnom kole, 1. miesto v celoslovenskom kole (IV. kat. – próza)
Lýdia Jakubjaková 2. miesto v regionálnom kole  (II. kat. – poézia)
Sebastián Kavecký 1. miesto v regionálnom kole  (IV. kat. – poézia)
Vajanského Martin (súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy)
Simona Obšivanová 1. miesto v krajskej prehliadke (4.kat. – próza)
Hviezdoslavov Kubín – regionálna prehliadka
Simona Obšivanová 1. miesto (IV. kat. – próza)
Sebastián Kavecký 3.miesto (IV. kat. – poézia)
III. ročník literárnej súťaže „Odkaz Karolíny Brüstleovej
Agáta Masná 2. miesto kat. žiaci osemročných gymnázií
Biblická olympiáda
Kategória ZŠ
Stanislava Pekárová, Mária Svrčková a Andrej Štefanov 2. miesto v dekanátnom kole
Kategória SŠ
Terézia Motyková, Mária Pospíšilová, Jakub Melo 1. miesto v dekanátnom kole, 3. miesto v diecéznom kole
Olympiáda v anglickom jazyku
Juraj Štyrák 2. miesto v obvodnom kole kat. 2B
Mária Hanáková 3. miesto v obvodnom kole kat. 2C2
Dominik Radobický 4. miesto v obvodnom kole
Olympiáda v nemeckom jazyku
Ema Neslušanová 3. miesto v krajskom kole kat. 2E
Oliver Oláh 4. miesto v krajskom kole kat. IC
Juraj Štyrák 4. miesto v obvodnom kole kat. 2B
Klaudia Kicková 4. miesto v obvodnom kole kat. 2A
Jakub Melo 4. miesto v krajskom kole (kat. B)
Matematická olympiáda
Pavol Melo 4. miesto v obvodnom kole, (kat. MOZ 7)
Súťaž Cascade projetky 2011 Physics Masterclasses
Jakub Maxa, Jakub Melo, Daniel a prof. L. Čellár 1. miesto v národnom finále – a získanie pobytu vo švajčiarskom meste Cern.
Matematická súťaž NÁBOJ (súťaž prebiehala zároveň v Bratislave a v Košiciach a v Českej Republike v Prahe a Opave)
Jakub Melo, Mário Korbáš, František Okál, Ján Gašper, Dominik Gábor 4. miesto (z 35 tímov, ktoré súťažili v Bratislave), v celoslovenskom vyhodnotení 6. miesto, v medzinárodnom vyhodnotení 7. miesto
Fyzikálna súťaž NÁBOJ (riešenie stredoškolských príkladov z fyziky)
Družstvo-Františkáni1: Jakub Maxa, Daniel Raška, Martin Podolák, Dominik Čibenka, Tomáš Chovaňák 15. miesto (z 36 družstiev)
Družstvo-Františkáni2: Katarína Kanisová, Dominik Gábor, Ján Gaśper, Veronika Korbelová, Jakub Melo 4. miesto (z 30 družstiev)
FYZIKLÁNI (Československá fyzikálna súťaž)
Veronika Korbelová, Dominik Gábor, Ján Gašper, Daniel Raška, Jakub Maxa 33. miesto (z 50 prihlásených škôl)
Biologická olympiáda
Martin Kováč 1. miesto v krajskom kole v kat. A
Helena Iwaniecová 5. miesto v okresnom kole v kat. D
Alžbeta Kyselicová 6. miesto v okresnom kole v kat. D
Okresná súťaž hliadok prvej pomoci
Veliteľ: Zuzana Lašová, záchranári: Terézia Motyková, Mária Zgrebňáková, Silvia Janišová, Pavol Bajaník, náhradníčka: Klára Baláźová 4. miesto
Geografická olympiáda
Ema Neslušanová 3. miesto v okresnom kole, kat. H
Majstrovstvá okresu SŠ v šachu – kat. B18
Dominik Čibenka 3. miesto
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
Dievčatá SŠ 2. miesto
Diecézny šachový turnaj 3. a 4. miesto
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Barbora Frniaková 7. miesto (Kategória ZŠ a osemroňé gymnázia)
Alžbeta Hýblová 4. miesto (Kategória SŠ)
Samuel Faktor, Juraj Kováčik, Matej Zbranek, Filip Stráňavčin, Peter Šoška 3. miesto (súťaž družstiev)
Atletické preteky: „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“ v Bratislave
Matej Zbranek 1. miesto v behu na 400 m (Kategória dorastu)
Samuel Faktor 5. miesto v behu na 800 m (Kategória dorastu)
Kristína Gašperová 4. miesto v behu na 800 m (Kategória najmladších žiačok)
Beh 17. novembra
 Martin Prieložný 4. miesto (kat. mladší dorast)
Jakub Maxa 14. miesto (kat. starší dorast)
Ceny sv. Cyrila a Metoda ( ocenenie udeľuje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, pracovníkom katolíckeho školstva Žilinskej diecézy). Ocenenie získal učiteľ – dôchodca Alojz Ďurčanský.
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, dňa 16. novembra 2011, v rámci oceňovania žiakov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy, ocenil aj štyroch našich maturantov za vynikajúce štúdijné úspechy, úspechy v súťažiach a za príklad kresťanského života, a to Annu Okálovú zo 4.A, Jakuba Maxa a Daniela Rašku zo sexty a Martina Kováča z oktávy.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý celý svet slávi 5. decembra usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja prvý ročník oceňovania „Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. Ocenených bolo 26 dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorí pracujú vo svete mladých ľudí. Ocenenie získala Simona Obšivanová z kvinty.
Projekt Zdravie v školách (podpora MŠVVŠ SR a KŠÚ v Žiline) – 5. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.
Dramatický krúžok pokračoval v hraní divadelného predstavenia od J.G. Tajovského „Ženský Zákon“ nielen kultúrnej verejnosti mesta Žiliny.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky