Menu

Z fotogalérie

Deň cudzích jazykov 9

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.”

Albert Schweitzer

Úspechy v školskom roku 2010/2011

„A Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)
Simona Obšivanová 1. a 2. miesto v krajskom kole III. kat. – próza,
2. miesto v národnom kole III. kat. – próza
Terézia Mikulová 3. miesto v krajskom kole II. kat. – poézia
Alžbeta Kyselicová 3. miesto v krajskom kole II. kat. – poézia
Sebastián Kavecký 2.miesto v krajskom kole III. kat. – poézia
Štúrov Zvolen
Simona Obšivanová 1.miesto v regionálnom kole, 1. miesto celoslovenskom kole (III. kat.)
Hviezdoslavov Kubín
Martin Dominik Hrtus čestné uznanie v regionálnej prehliadke v IV. kat.
Sebastián Kavecký čestné uznanie v regionálnej prehliadke v IV. kat.
Sárová Bystrica 2010
Simona Obšivanová 1. miesto v regionálnom kole súťaže mladých moderátorov I. kat.
Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka
Simona Obšivanová 1. miesto v krajskom súťaži študentov SŠ v rétorike

Biblická olympiáda

Kategória ZŠ
Stanislava Pekárová, Mária Kožíková a Mário Krajč 6. miesto v dekanátnom kole
Kategória SŠ
Veronika Koňušíková, Vladimíra Dingová, Terézia Motyková 1. miesto v dekanátnom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole
Olympiáda v anglickom jazyku
Kamila Šimeková 1. miesto v okresnom kole kat. 2C
Peter Mihalčin 5. miesto v okresnom kole kat. 2A
Kristína Krchová 5. miesto v okresnom kole kat. 2B
Ondrej Lazár 5. miesto v okresnom kole kat. 1A
Olympiáda v nemeckom jazyku
Klára Čarná 3. miesto v okresnom kole kat. 2B
Ondrej Lazár 3. miesto v okresnom kole kat. 2E
Olympiáda ľudských práv
Adriána Adamusová 1. miesto v krajskom kole, účasť v celoštátnom kole
Matematická olympiáda
Pavol Melo 1. miesto v okresnom kole
Súťaž Cascade projetky 2011 Physics Masterclasses
Jakub Maxa, Jakub Melo, Daniel a prof. L. Čellár 1. miesto v národnom finále – a získanie pobytu vo švajčiarskom meste Cern.
GVBOJ
Dominik Ďurica, Pavol Melo, Martin Tomus, Matej Vakula 21. miesto
SEZAMKO
Pavol Melo 1. miesto
NÁBOJ (riešenie stredoškolských príkladov z fyziky)
Raška Daniel, Maxa Jakub, Bučkuliaková Alžbeta, Dolinayová Veronika, Krutáková Daniela 19. miesto
Biologická olympiáda
Terézia Tavačová 6. miesto krajskom kole v kat. A.
Okresná súťaž hliadok prvej pomoci
Zuzana Poliaková – kapitánka, Lucia Mičúchová, Veronika Pelúchová, Tomáš Chovaňák a Zuzana Lašová 3. miesto
Stredoškolská odborná činnosť
Odbor: Matematika, fyzika, informatika
Názov: Elementárne častice
Autor: Daniel Raška

Umiestnenie: 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, účasť v celoslovenskom kole

Odbor: Zdravotníctvo
Názov: Obličky a ich choroby
Autor: Zuzana Poliaková, Lucia Mičúchová
Umiestnenie: 3. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole
Odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia
Názov: Emocionálna inteligencia
Autor: Zuzana Končalová
Umiestnenie: 2. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole
Medzinárodný turnaj cirkevných škôl v Kroměříži „Malá kopaná“ – (futsal)
1. miesto
Krajské kolo v plávaní žiačok SŠ
Alžbeta Hýblová (100 m prsia) 1. miesto
Celoslovenské atletické preteky žiakov ZŠ a SŠ
Mário Korbáš 2. miesto skok do diaľky
Futsal SŠ
2. miesto na Majstrovstvách stredoregiónu
7. miesto na Majstrovstvách Slovenska
„Beh do schodov“
Alžbeta Hýblová 2. miesto v kategórii dievčat – roč. 94-96
Súťaž v halovom futbale o pohár riaditeľky Súkromného gymnázia v Žiline (chlapci)
3. miesto
Florbal
1. miesto v súťaži o Pohár riaditeľa SPŠS v Žiline
Krajské kolo vo florbale EXEL FLOORBAL CUP
3. miesto
Stolný tenis dievčat SŠ okresné kolo
2. miesto
Basketbal SŠ chlapci okresné kolo
1. miesto, krajské kolo 3. miesto
Diecézny šachový turnaj
2. miesto
Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev
5. miesto
Žilinská plavecká štafeta
účastnícky list za 8090 m
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, dňa 16. novembra 2010, v rámci oceňovania žiakov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy, ocenil deviatich žiakov za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života. Medzi ocenenými boli aj traja naši žiaci: Alžbeta Bučkuliaková, Magdaléna Kvasnicová, a Petra Sňahničanová.
Primátor mesta Žiliny udelil čestné uznanie Márii Muškovej za reprezentáciu školy, mesta v okresných, celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťažiach
Projekt Zdravie v školách (podpora MŠVVŠ SR a KŠÚ v Žiline) – 4. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková. Celoslovenská kampaň Červené stužky pri príležitosti vyvrcholenia jej 4. ročníka dostala ocenenie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a list od pána ministra zdravotníctva.
Dramatický krúžok sa predstavil kultúrnej verejnosti nielen mesta Žiliny divadelným predstavením od J.G. Tajovského „Ženský zákon“. (do septembra 2011 – 5x)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky