Menu

Z fotogalérie

5_0

„Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mie­rou, akou ho dáva iným.”

Jeremy Bentham

Úspechy v školskom roku 2009/2010


„A Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

Simona Obšivanová

1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v národnom kole

Michal Tichý

2. miesto v krajskom kole

Hviezdoslavov Kubín

Simona Obšivanová

2.miesto v IV. kat. – poézia, regionálna prehliadka

Martin Dominik Hrtus

čestné uznanie IV. kat. – próza, regionálna prehliadka

Petra Huliaková

čestné uznanie III. kat. – próza, regionálna prehliadka

Štúrov Zvolen

Simona Obšivanová

1. miesto v III. kat. – regionálna prehliadka

Olympiáda v anglickom jazyku

Tadeáš Bucha

2. miesto v okresnom kole, kat. 2B

Sudoku

Andrej Kvasnica 1. miesto v III. kategórii
Juraj Štyrák 2. miesto v III. kategórii
Filip Stráňavčin 3. miesto v III. kategórii
Peter Šoška 4. miesto v III. kategórii
Jakub Maxa 5. miesto v III. kategórii
Tomáš Červenec 6. miesto v III. kategórii
Ladislav Kučera 7. miesto v III. kategórii
Daniel Raška 8. miesto v III. kategórii

Matematická olympiáda

Matej Melo

2. miesto v krajskom kole kat. Z9,
1. miesto v okresnom kole kat. MOZ -9

GVBOJ – súťaž družstiev

Veronika Mečiarová, Jakub Melo, Alexander Vadkerty, Mário Korbáš

1. miesto

Fyzikálna olympiáda

Michal Okál

3. miesto v krajskom kole kat. A

Stredoškolská odborná činnosť

odbor Zdravotníctvo
Názov: Kardiovaskulárne ochorenia “Zabijak dnešnej doby“
Autorky: Terézia Tavačová, Simona Židuliaková
Umiestnenie: 2. miesto v okresnom kole, účasť na krajskom kole

odbor Biológia
Názov: Zrak a jeho dôležitá úloha v našom živote
Autori: Juraj Matejička, Matej Turiak
Umiestnenie: 2. miesto v okresnom kole, účasť na krajskom kole

odbor Pedagogika, psychológia, sociológia
Názov:
Autorky: Klára Čarná, Terézia Salátová
Umiestnenie: 2. miesto v okresnom kole, účasť na krajskom kole

Liečivé rastliny – (súťaž organizovaná environmentálnou poradňou Studnička)

Mária Pospíšilová

4. miesto v kat. S celoslovenského kola

Okresná súťaž hliadok prvej pomoci

Kapitánka: Simona Židuliaková a súťažiaci: Sandra Frániková, Matej Turiak, Martin Hrtús, Zuzana Poliaková a náhradníčka – Lucia Mičuchová

5. miesto

Biologická olympiáda

kat. A teoreticko-praktická časť – Terézia Halušková

5. miesto v krajskom kole

kat. E Poznaj a chráň
Zoológia – Agáta Masná
Botanika – Kristína Svrčková

1. miesto v okresnom kole
2. miesto v okresnom kole

Biblická olympiáda

Kategória ZŠ

K. Svrčková (M. Melo), M. Pospíšilová, M. Korbelová

1. miesto v dekanátnom kole, 2. miesto v diecéznom kole

Kategória SŠ

T. Motyková, V. Koňušíková, A. Adamusoivá

1. miesto v dekanátnom kole, 2. miesto v diecéznom kole

Čo vieš o hviezdach (astronomická súťaž)

Daniel Raška

3. miesto v regionálnom kole

Krajské kolo floorbal

CUP SŠ chlapci

2. miesto

Okresné kolo „Floorbarlplayer.sk“

1. miesto

Majstrovstvá okresu vo futsale študentov SŠ

2. miesto

Vianočný volejbalový turnaj SŠ

3. miesto

Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ

2. miesto

Futsalový turnaj o putovný pohár Súkromného gymnázia v Žiline (chlapci)

1. miesto

Pohár riaditeľa SPŠS vo floorbale

1. miesto

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, udelila PaedDr. Jánovi Hatalovi cenu sv. Cyrila a Metoda za prínos v rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, dňa 11. novembra 2009, v rámci oceňovania žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy, ocenil devätnástich žiakov za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života. Medzi ocenenými boli šiesti naši žiaci: Lenka Pošteková, Lukáš Krajčík, Jakub Melo, Mária Pospíšilová, Simona Obšivanová, Alžbeta Hýblová.

Projekt Zdravie v školách (podpora MŠVVŠ SR a KŠÚ v Žiline) – 3.ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.

Dramatický krúžok sa predstavil kultúrnej verejnosti nielen mesta Žiliny divadelným predstavením od G.B. Shawa „Pygmalion“. (9x)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky