Menu

Z fotogalérie

v-rige

„História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. Víťazi sa odmietli nechať odradiť.”

BERTIE CHARLES FORBES

Úspechy v školskom roku 2008/2009

Biologická olympiáda

Samuel Genzor

1. miesto v krajskom kole v kategórii A, 1. miesto v celoštátnom kole, Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK, účasť na medzinárodnom kole v Japonsku, získanie bronzovej medaile
18.11.2010 – Samuel Genzor dostal významné ocenenie – Pamätný list sv. Gorazda

Turnaj mladých fyzikov

Mária Kieferová

1. miesto v celoštátnom kole v súťaži družstiev, účasť na medzinárodnom kole v Číne ako kapitánka družstva zo Slovenska – získanie bronzovej medaile

Fyzikálna olympiáda

Matej Melo

3. miesto v krajskom kole v kategórii A, úspešný riešiteľ v celoštátnom kole

Mária Kieferová

3. miesto v krajskom kole v kategórii A, úspešná riešiteľka v celoštátnom kole

Michal Okál

2. miesto k krajskom kole v kategórii B

Dominika Motyková

3. miesto k krajskom kole v kategórii B

Účasť žiakov – Matej Melo, Mária Kieferová, Marián Špánik – prehliadky urýchľovača častíc vo švajčiarskom Cerne.

Olympiáda v informatike „A“

Mária Kieferová

2. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole

Biblická olympiáda

Kategória ZŠ

Agáta Masná, Petra Huliaková, Michaela Melová

Agáta Masná, Petra Huliaková, Michaela Melová 1. miesto v dekanátnom kole, 2. miesto v diecéznom kole

Kategória SŠ

Jana Melová, Dominik Sňahničan, Adriana Adamusová

3. miesto v dekanátnom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

Terézia Tavačová

2. miesto v okresnom kole v kategórii 2A

Romana Behúňová

1. miesto v okresnom kole v kategórii 2E a 3. miesto v krajskom kole v kategórii 2E

Olympiáda v anglickom jazyku

Lukáš Krajčík

1. miesto v okresnom kole v kategórii 2E, 1. miesto v krajskom kole, 3. miesto v celoštátnom kole

Juraj Štyrák

3. miesto v okresnom kole v kategórii 2A

Pytagoriáda

Jakub Melo

úspešný riešiteľ v celoštátnom kole v kategórii P8

Matematická súťaž GvoBoj – súťaž družstiev

Alexander Vadkerty
Dávid Gabčo
Jakub Melo
Dávid Kyselica

2. miesto

Sudoku

Jakub Kaprál

1. miesto v III. kategórii

Maroš Podstavek

2. miesto v III. kategórii

Katarína Schmiesterová

5. miesto v II. kategórii

Stredoškolská odborná činnosť

Samuel Genzor, Terézia Motyková – 3. miesto v okresnom kole, odbor – Zdravotníctvo
Názov práce – „Rakovina – známa neznáma“

Jakub Kaprál, Gabriela Krchová, Maroš Podstavek – 2. miesto v okresnom kole, odbor – História
Názov práce – „Slovensko-maďarské vzťahy“

Terézia Halušková, Eva Tabaková – 2. miesto v okresnom kole, odbor – Pedagogika
Názov práce – „Správanie človeka v situáciách ohrozenia života“

Mladí zdravotníci

Okresné kolo družstiev prvej pomoci

4. miesto
veliteľ: Aneta Reznáková, členovia: Simona Židuliaková,Terézia Kufelová, Martin Hrtus, Matej Turiak, náhradník: Zuzana Sumková

Celoštátna súťaž Liečivé rastliny

Mária Pospíšilová

kategória S – 10. miesto

Recitačná súťaž …A Slovo bolo u Boha…

Alžbeta Bučkuliaková

3. miesto v krajskom kole, IV. kategória próza

Simona Obšivanová

3. miesto v krajskom kole, III. kategória próza

Petra Huliaková

3. miesto v krajskom kole, III. kategória poézia

Hviezdoslavov Kubín

Andrea Zazuľáková

3. miesto na regionálnej súťažnej prehliadke, III. ktg. – próza

Simona Obšivanová

1. miesto na regionálnej súťažnej prehliadke, III. ktg. – poézia

Veronika Súkeníková

čestné uznanie

Škrábikov Rajec (súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy)

Simona Obšivanová

1. miesto v kategórii IV. – poézia

Vajanského Martin (súťaž v umeleckom prednese)

Simona Obšivanová

1. miesto na krajskej súťaži v III. kategórii – poézia

Florbal – okresné kolo

chlapci

3. miesto

dievčatá

2. miesto

Putovný pohár primátora mesta Žiliny

3. miesto v kategórii starších žiakov

Basketbal – okresné kolo

družstvo chlapcov ZŠ

2. miesto

Futsal

Majstrovstvá Žilinského kraja – kategória do 19 rokov

2. miesto

Majstrovstvá Slovenska Kategória juniori U-19

4. miesto

Turnaj církevních škol v malé kopané v Kroměříži – družstvo GSF 3. miesto

Súťaž v plávaní ZŠ a SŠ – disciplína 50VS

Alžbeta Hýblová

1. miesto v krajskom kole

Šach

Klára Čarná

3. miesto v okresnom kole

Projekty

Projekt Zdravie v školách (podpora MŠ SR a KŠÚ v Žiline).
Celoslovenská kampaň Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky