Menu

Z fotogalérie

londyn9

„Už i to, že túžime po pomoci Božej milosti, je dielom milosti.”

sv. Fulgencius

Úspechy v školskom roku 2007/2008

Olympiáda v anglickom jazyku

Lukáš Krajčík

1. miesto v okresnom, 1. miesto v krajskom a 3. miesto v celoslovenskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

Ján Zatkalík

2. miesto v okresnom a 2. miesto v krajskom kole

Biologická olympiáda

Samuel Genzor

1. miesto v krajskom, 2. miesto v celoslovenskom kole a 3. miesto v medzinárodnom kole , kat. A

Eva Bačinská

2. miesto v krajskom kole, 3. miesto v celoslovenskom kole a účasť na medzinárodnom kole , kat A

Mária Zimenová

4. miesto v krajskom kole, kat. A

Dominika Motyková

4. miesto v krajskom kole, kat. B

Martina Bugáňová

3. miesto v krajskom kole (samostatná práca – projekt, kat. A)

Katarína Schmiesterová

2. miesto v okresnom kole

Monika Krajčiová

3. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda

Pavol Otto

1. miesto v krajskom kole, kat. B, 3. miesto v krajskom kole, kat. A, 3. miesto na celoslovenskom kole a účasť na medzinárodnom kole, kat. A

Mária Kieferová

1. miesto v krajskom kole, kat B

Matej Melo

4. miesto v krajskom kole, kat B, 4. miesto v kat. A, účasť na celoslovenskom kole (úspešný riešiteľ)

Marián Špánik

3. miesto v krajskom kole, kat B

Michal Okál

4. miesto v krajskom kole, kat. C

Matematická olympiáda

Michal Okál

4. miesto v krajskom kole, kat. B

Stredoškolská odborná činnosť

Matematika, fyzika

Matej Melo
Mária Kieferová

1. miesto v okresnom, 1. miesto v krajskom a 4. miesto v celoslovenskom kole

Zdravotníctvo

Lukáš Mičian

2. miesto v okresnom, 2. miesto v krajskom kole a reprezentácia v celoslovenskom kole

Ľudmila Rečičárová
Veronika Sobolová

3. miesto v okresnom a účasť na krajskom kole

Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Katarína Sabová
Petra Krajčová

2. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole

Pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času

Mária Jandová
Dominika Štefancová
Dominika Tomanová

2. miesto v okresnom a reprezentácia v krajskom kole

Biblická olympiáda

Lucia Kvašňovská
Anna Balážová
Mária Gašperová

2. miesto v dekanátnom kole

Zdenka Pošteková
Dominika Motyková
Patrik Paštrnák

1. miesto v dekanátnom, 1. miesto diecéznom a 2. miesto v celoslovenskom kole

Recitačná súťaž „…a Slovo bolo u Boha“

Veronika Súkeníková

2. miesto v krajskom kole v recitácii poézie

Mária Milanová

1. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole v recitácii prózy

Hviezdoslavov Kubín

Mária Milanová

2. miesto v regionálnom kole a 2. miesto v okresnom kole (próza, kat. IV.)

Dušana Dingová

1. miesto v regionálnom kole a 1. miesto v okresnom kole (poézia, kat. IV.)

Literárne súťaže vo vlastnej tvorbe

Eva Bačinská

1. miesto (II. kat., poézia ) a 2. miesto (II. kat., próza) v autorskej súťaži Literárna Senica

2. miesto v celoslovenskej autorskej súťaži Literárny Kežmarok (III. kat., poézia)

1. miesto v celoslovenskej autorskej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (III. kat., poézia)

Čo vieš o hviezdach?

Daniel Raška

3. miesto v okresnom kole

Veronika Konušíková

3. miesto v okresnom kole

Sudoku

Katarína Schmiesterová

2. miesto v okresnom kole

Marián Špánik

2. miesto v okresnom kole , 3. kat

Marián Labuda

1. miesto v okresnom kole, 3. kat.

Modelový európsky parlament

Ján Bučkuliak

úspešná reprezentáciu školy na celoslovenskom kole a účasť na medzinárodnom kole v Ríme

Šach

Gabriel Mandák

2. miesto v okresnom kole

Samuel Genzor

3. miesto v okresnom kole

Klára Čarná

3. miesto v okresnom kole

Geografická olympiáda

Andrej Baláž

4. miesto v krajskom kole

Šport

-Futbalový turnaj katolíckych škôl v Kroměříži – družstvo našich chlapcov vyhralo celý turnaj a vybojovalo už druhýkrát putovný pohár.

-Juniorská aj stredoškolská futsalová liga, 1. miesto v juniorskej lige.

-Beh olympijského ohňa. Výsledky (z viac ako 300 žiakov):

Starší žiaci

F. Jurčík

2. miesto

M. Marko

3. miesto

A. Houbová

3. miesto

Dorastenci

F. Stráňavčin

3 miesto

Projekty:

Projekt Zdravie v školách (podpora MŠ SR).

Celoslovenská kampaň Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. A. Poláčková (s. Anna).

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (podpora MŠ SR).

Tvorcom projektu bola riaditeľka PhDr. G. Šarníková, PhD., spolupracovníkmi pri realizácii boli PhDr. M. Gardianová, PhD. (s. Lívia) a PhDr. M. Višňovská.

Šport do škôl (podpora MŠ SR) – tvorca projektu PaedDr. Ján Hatala.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky