Menu

Z fotogalérie

img_4836-427x640

„Uznanie zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.”

Bl. Ján Pavol II.

Úspechy v školskom roku 2006/2007

Biologická olympiáda

Katarína Schmiesterová

3. miesto v okresnom kole, kat. D

Eva Bačinská

3. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole, kat A

Mária Zimenová

1. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole, kat A

Nikoleta Hodoňová

3. miesto v krajskom kole, kat B, poster

Mária Čelková

účasť na krajskom kole, kat A, poster

Fyzikálna olympiáda

Matej Melo

úspešná reprezentácia v krajskom kole, kat C (4. miesto)

Marián Špánik

1. miesto v krajskom kole, kat C

Pavol Otto

1. miesto v krajskom kole, kat. B a účasť v celoslovenskom kole,
kat. A

Jozef Genzor

1. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole, kat A (12. miesto)

Matematická olympiáda

Matej Melo

úspešná reprezentácia v krajskom kole, kat B (4. miesto)

Olympiáda v informatike

Pavol Otto

3. miesto v krajskom kole, kat A

Chemická olympiáda (vyššie kolá nie sú)

Dominika Motyková

2. miesto v krajskom kole, kat. C

Martina Bugáňová

2. miesto v krajskom kole, kat. B

Olympiáda v anglickom jazyku

Juraj Štyrák

1. miesto v okresnom a 4. miesto v krajskom kole, kat 2E

Katarína Sabová

3. miesto v okresom kole, kat 2B

Lucia Salátová

1. miesto v okresnom, 1. miesto v krajskom a úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole (6. miesto), kat 2C

Olympiáda v nemeckom jazyku

Klára Čarná

1. miesto v okresnom a 3. miesto v krajskom kole, kat 2E

Eva Hýllová

1. miesto v okresnom a úspešná reprezentácia v krajskom kole (4. miesto), kat 2B

Biblická olympiáda
Kategória ZŠ

Veronika Súkeníková
Magdaléna Kvasnicová
Veronika Konušíková

1. miesto v dekanátnom a 2. miesto v diecéznom kole

Biblická olympiáda
Kategória SŠ

Veronika Pohánková
Patrik Paštrnák
Zdenka Pošteková

1. miesto v dekanátnom a 2. miesto v diecéznom kole

Stredoškolská odborná činnosť
Zdravotníctvo

Eva Bačinská
Zuzana Zaymusová
Ľubomíra Mravcová

1. miesto v okresnom, 2. miesto v krajskom a 4. miesto na celoslovenskom kole

Martin Dovičák
Július Jakab

2. miesto v okresnom, 1. miesto v krajskom kole a účasť na celoslovenskom kole

Geovedy

Daniela Hmírová
Jana Štefancová
Mária Pastorková

1. miesto v okresnom, 2. miesto v krajskom a účasť na celoslovenskom kole

Pedagogika, psychológia, sociológia

Ján Baláž
Zuzana Chovancová
Eva Hýllová

2. miesto v okresnom a účasť v krajskom kole

Modelový európsky parlament

Martina Kasemová

účasť v národnom kole

Ján Bučkuliak

1. miesto v regionálnom kole a postup do národného kola

Veronika Sobolová
Mária Kieferová
Daniel Václavík

účasť v regionálnom kole, všetci traja sú náhradníkmi do národného kola

„…a Slovo bolo u Boha“

Jana Slosiariková

2. miesto v krajskom kole (poézia)

Mária Milanová

1. miesto v krajskom a 1. miesto v celoslovenskom kole (próza)

Hviezdoslavov Kubín

Mária Milanová

3. miesto v okresnom kole (próza)

Dušana Dingová

3. miesto v okresom kole (poézia)

Stretnutie katolíckych gymnázií Slovenska spojené so súťažou
MAT-FYZ

Jozef Genzor,
Miroslav Podstavek

2. miesto

SJL

Jana Dindofferová,
Mária Mosorová

2. miesto

BIO-CHE

Samuel Genzor,
Mária Zimenová

3. miesto

Matematický klokan (korešpondenčný seminár)
Z našej školy bolo 18 úspešných riešiteľov,
medzi 5% najlepších riešiteľov sa dostali:

Filip Stráňavčin
Daniela Krutáková
Michal Okál
Mária Súkeníková
Lucia Svrčková

Matematická súťaž MATBOJ
2. miesto družstva žiakov našej školy:

Juraj Branický
Michal Zatkalík
Michal Okál
Alojz Mičieta
Mária Súkeníková

Majstrovstvá kraja v atletike SŠ

Filip Jurčík

3. miesto v behu na 1500m

Anna Houbová

1. miesto v behu na 400m

Terézia Lajčáková

1. miesto v behu na 800m

Majstrovstvá Slovenska v atletike SŠ

Terézia Lajčáková

2. miesto v behu na 800m, kat. dorasteniek

Lukáš Čelko

4. miesto v behu na 400 m, kat. juniorov

Okresné kolo v cezpoľnom behu

Anna Houbová

2. miesto

Družstvo chlapcov vyhralo štafetu 10x1km

Beh olympijského dňa

Richard Vadkerty
Filip Jurčík

1. miesto

Peter Šoška

2. miesto

Žilinská stredoškolská futsalová liga

Mužstvo GSF

2. miesto

Účasť žiakov v Európskom parlamente v Štrasburgu (projekt Euroscola)

Samuelovi Genzorovi z 2. A bol ministrom školstva SR Jánom Mikolajom udelený Pamätný list sv. Gorazda za reprezentáciu v prírodovedných predmetoch v zahraničí.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky