Menu

Z fotogalérie

image120

„Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám.”

THOMAS FEVEREL MERTON

Úspechy v školskom roku 2005/2006

Pytagoriáda

M. Kováč

7. miesto v celoslovenskom kole

Matematická olympiáda(najvyššie kolo je krajské)

M. Melo

2. miesto v krajskom kole, kat. C

Fyzikálna olympiáda

M. Melo

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole,kat. D

J. Genzor

1. miesto v krajskom kole, kat. A aj B
úspešná reprezentácia na celoslovenskom kole

J. Branický

2. miesto v krajskom kole, kat. C

M. Zatkalík

3. miesto v krajskom kole, kat. C

Biologická olympiáda

E. Bačinská

3. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole, kat. B

S. Genzor

1. miesto v krajskom kole, 2. miesto na celoslovenskom kole, kat. B

Chemická olympiáda (najvyššie kolo je krajské)

S. Genzor

2. miesto v krajskom kole, kat. C

M. Bugáňová

1. miesto v krajskom kole, kat. C

Medzinárodná prírodovedná súťaž EUSO

S. Genzor

úspešná reprezentácia

Stredoškolská odborná činnosť

Psychológia
A. Valíčková. Z. Šikulová, K. Ďuricová

Olympiáda v ruskom jazyku

I. Ozaniaková

4. miesto na celoslovenskom kole

M. Kasemová

1. miesto v krajskom kole, 2. miesto na celoslovenskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

G. Decká

3. miesto v krajskom kole

P. Cieker

3. miesto v krajskom kole

Olympiáda ľudských práv

V. Bučkuliaková

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Európsky modelový parlament

M. Kasemová,
K. Sabová

úspešné riešiteľky v krajskom kole

„…a Slovo bolo u Boha.“

M. Holeščáková

3. miesto v krajskom kole

J. Slosiariková

3. miesto v krajskom kole

Majstrovstvá kraja v atletike

L. Čelko

1. miesto v behu na 200m
1. miesto v behu n a 300m cez prekážky

J. Falašta

2. miesto v trojskoku

T. Lajčáková

1. miesto v behu na 400m
1. miesto v behu na 800 m

T. Masárová

1. miesto v hode oštepom
2. miesto vo vrhu guľou

Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike

T. Lajčáková

1. miesto, majsterka Slovenska v behu na 800m

T. Masárová

4. miesto v hode oštepom

L. Čelko

2. miesto v behu na 300m cez prekážky

Účasť žiakov v Európskom parlamente v Štrasburgu – projekt Euroscola

V tomto školskom roku u nás ukončila štúdium Barbora Lajčáková, slovenská reprezentantka v plávaní.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky