Menu

Z fotogalérie

7

„Naše skutočné šťastie sa nám často zjavuje vo forme bolestí, strát a sklamaní; ale buďme trpezliví a čoskoro ho uvidíme v jeho najvlastnejšej podobe.”

Joseph Addison

Úspechy v školskom roku 2003/2004

Juraj Kováč bol ocenený Pamätným listom sv. Gorazda ministrom školstva SR

Fyzikálna olympiáda

M. Bednařík

3. miesto v krajskom kole, kat. E

J. Bučkuliak

1. miesto v krajskom kole, kat. E

J. Štyrák

3. miesto v krajskom kole, kat. E

J. Berthoty

1. miesto v krajskom kole, kat. D

P. Kadaši

3. a 4. miesto v krajskom kole (kat. B a A)

J. Branický

1. miesto v krajskom kole

M. Zatkalík

1. miesto v krajskom kole

D. Čarný

3. miesto v krajskom kole

Biologická olympiáda

D. Richterová

3. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole, kat. A

Z.Stražovcová

1. miesto v krajskom kole, víťazka celoslovenského kola, kat. A, účasť na medzinárodnom kole v Sydney

Geografická olympiáda

M. Maxa

1. miesto v krajskom kole, víťaz celoslovenského kola

Stredoškolská odborná činnosť
Pedagogika, psychológia, sociológia

Silvia Verešová
Eva Hýllová

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole –čestné uznanie

Čo vieš o hviezdach?

J. Genzor

účasť na celoslovenskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

D. Čarný

2. miesto v krajskom kole

Olympiáda v anglickom jazyku

J. Andrejko

3. miesto v krajskom kole

Z.Stražovcová

3. miesto v krajskom kole

Olympiáda v ruskom jazyku

I. Ozaniaková

1. miesto v krajskom kole, 4. miesto na celoslovenskom kole

Biblická olympiáda

Z. Šedová,
Ľ. Masná,
B. Marková

1. miesto v regionálnom, 2. miesto na celoslovenskom kole

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska
Slovenský jazyk a literatúra

Z.Stražovcová,
E. Čerňanská

1. miesto na celoslovenskom kole

Biológia – chémia

A. Broz,
D. Richterová

2. miesto na celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha.“

B. Marková

2. miesto v krajskom kole

J. Lipka

1. miesto v krajskom kole, 3. miesto na celoslovenskom kole

M. Bonta

3. miesto

Cezpoľný beh

T. Lajčáková

1. miesto v krajskom kole

M. Jančuš

3. miesto v krajskom kole

Ľahká atletika

K. Lajčáková

2. miesto v krajskom kole – beh na 800m

M. Buchta

1. miesto v krajskom kole – beh na 200m, 2. miesto v behu na 100m

M. Jančuš

2. miesto v krajskom kole v behu na 800m

L. Čelko

3. miesto v krajskom kole v behu na 400m

J. Kukan,
J. Falašta,
L. Čelko,
M. Buchta

3. miesto v krajskom kole v behu na 400m

Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

A. Kekelyová

4. miesto

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky