Menu

Z fotogalérie

umk

„Každé malé utrpenie robí človeka silnejším a pomôže mu prekonať väčšie utrpenia.”

čínske príslovie

Úspechy v školskom roku 2001/2002

Fyzikálna olympiáda

P. Matejička

1. miesto v krajskom kole, kat. D

J. Matejička

2. miesto v krajskom kole, kat. B

P. Flachbart

3. miesto v krajskom kole, kat. B

Z. Stražovcová

3. miesto v krajskom kole, kat. C

Biologická olympiáda

M. Cicanič

1. miesto v krajskom kole, 5. miesto na celoslovenskom kole, kat. A, účasť na medzinárodnom kole v Rige v Lotyšsku

D. Richterová

3. miesto v krajskom kole

A. Broz

3. miesto v krajskom kole

M. Vaculík

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Chemická olympiáda

M. Cicanič

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Stredoškolská odborná činnosť
Pedagogika, psychológia, sociológia a problematika voľného času

M. Pukajová,
K. Okuliarová,
J. Hoskovcová

1. miesto v krajskom a 1. miesto na celoslovenskom kole

A. Baránková,
Z. Kubová

3. miesto v krajskom kole

Informatika

P. Flachbart,
J. Kováč,
T. Mišuth

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

P. Cieker

1. miesto v krajskom kole, 7. miesto na celoslovenskom kole

L. Salátová

3. miesto na celoslovenskom kole

Biblická olympiáda

Družstvo GSF sa umiestnilo na 1. mieste v diecéznom a na 1. mieste v celoslovenskom kole

Celoslovenská súťaž katolíckych gymnázií
Biológia – chémia

M. Cicanič,
E. Gažová

1. miesto

Geografia – dejepis

P. Lovás,
T. Peťko

1. miesto

Nemecký jazyk

K. Sočuvková,
B. Nogová

2. miesto

Športové disciplíny

E.Vojtikevičová,
T. Čelko

2. miesto

Náboženstvo

M. Kolková,
M. Mazúrová

3. miesto

Umiestnenie družstva v celkom poradí – 1. miesto

Šach

J. Klučka

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha.“

L. Nogová

1. miesto v krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha.“

L. Nogová

1. miesto v krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole

Atletické preteky

T. Čelko

1. miesto v krajskom kole a majster Slovenska na celoslovenskom kole v behu na 300m cez prekážky

P. Martiniak

2. miesto v krajskom kole v hode diskom

D. Kubala

3. miesto v krajskom kole v hode diskom

S. Gajňáková

3. miesto v krajskom kole v behu na 200m

Cezpoľný beh

T. Lajčáková

2. miesto v krajskom kole

V školskom roku 2001/2002 udelila Slovenská asociácia športu na školách nášmu gymnáziu udelené ocenenie „Škola roka“.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky