Menu

Z fotogalérie

image056

„Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.”

SV. HILDEGARDA Z BINGENU

Úspechy v školskom roku 2000/2001

Matematická olympiáda

Z. Stražovcová

2. miesto v krajskom kole, kat. C

Fyzikálna olympiáda

P. Kadaši

2. miesto v krajskom kole, kat. E

Z. Stražovcová

3. miesto v krajskom kole, kat. D

M. Dubec

3. miesto v krajskom kole, kat. C

P. Flachbart

1. miesto v krajskom kole, kat. C

P. Matejička

2. miesto v krajskom kole, kat. C

Biologická olympiáda

Michal Cicanič

3. miesto v krajskom kole, 8. miesto na celoslovenskom kole, kat. a postup do medzinárodnej súťaže

Matej Žiak

2. miesto v krajskom kole, kat. A -poster

Stredoškolská odborná činnosť
Chémia a potravinárstvo

M. Cicanič,
M. Kapusta,
N. Mazur

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Geovedy

T. Čelko,
M. Turský,
Miroslav Žiak

3. miesto v krajskom kole

Teória kultúry a umenia

V. Zelníková,
A. Šindlerová,
L. Šicová

2. miesto v krajskom kole, 3. miesto v celoslovenskom kole

Fyzika

Š. Furdek,
D. Kubala

3. miesto v krajskom kole

Pedagogika, psychológia, sociológia

J. Košútová
a kol.

3. miesto v krajskom kole

Biológia

F. Cabadaj

1. miesto v krajskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

L. Nogová

2. miesto v krajskom kole

Biblická olympiáda

M. Kolková,
M.Privarčáková,
I. Trgiňová,
M. Čapičíková

1. miesto v diecéznom, 1. miesto na celoslovenskom kole

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska (celoslovenská súťaž)
Náboženstvo

M. Kolková,
M. Glombová

3. miesto

Anglický jazyk

S. Marosz,
P. Vereš

3. miesto

Slovenský jazyk a literatúra

T. Šošková,
K. Šulavíková

2. miesto

Matematika, fyzika

T. Tkáč,
T. Hanakovič

1. miesto

Biológia, chémia

M. Ďuroška,
M. Kapitulíková

3. miesto

V celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 2. mieste

Dilongova Trstená (recitačná súťaž)

T. Bokor

3. miesto na celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha.“

P. Ledaj

1. miesto v regionálnom kole, účasť na celoslovenskom kole

Hviezdoslavov Kubín

K. Haščíková

1. miesto v krajskom kole

K. Sabová

1. miesto v krajskom kole

Celoslovenská súťaž Nadácie Štefana Moyzesa

T. Bokor

2. miesto

Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov

T. Lajčáková

1. miesto– beh na 600m

T. Čelko

2. miesto – 400m cez prekážky

Majstrovsktvá kraja v atletike stredných škôl

A. Vojtikevičová

2. miesto – skok do diaľky

P. Flachbart

2. miesto – beh na 800m

Peter Martiniak

2. miesto – vrh guľou

T. Čelko

1. miesto – 300m cez prekážky

T. Čelko

1. miesto – skok do výšky

Z. Jandová

2. miesto – beh na 200m

L. Šimková

3. miesto – vrh guľou, 3. miesto v behu na 200m

E. Vojtikevičová,
Z. Jandová,
L. Šimková. A. Chmelová

2. mieto v štafetovom behu

Zimné oblastné majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

Pavol Martiniak

3. miesto

Peter Martiniak

3. miesto

P. Šeliga

1. miesto

M. Sočuvka

2. miesto

T. Čelko

2. miesto

K. Sočuvková

2. miesto

K. Lajčáková

3. miesto

Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

M. Sočuvka

2. miesto

K. Lajčáková

3. miesto

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky