Menu

Z fotogalérie

image024

„Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.”

Carlo Carretto

Úspechy v školskom roku 1999/2000

Matematická olympiáda

M. Cicanič

3. miesto v krajskom kole

Pytagoriáda

L. Salátová

7. miesto na celoslovenskom kole

Fyzikálna olympiáda

J. Matejička

2. miesto v krajskom kole

T. Mišuth

2. miesto v krajskom kole

Čo vieš o hviezdach? (astronomická súťaž)

P. Vereš

1. miesto v krajskom kole

Biologická olympiáda

M. Cicanič

2. miesto v krajskom kole, kat. B2

E. Vojtikevičová

3. miesto v krajskom kole, kat. B1

M. Vaculík

1. miesto v krajskom kole, kat., B2 -poster

M. Kapusta

3. miesto v krajskom kole, kat. B2

M. Holienková

3. miesto v krajskom kole, kat. B2 -poster

B. Nogová

1. a 2. miesto v krajskom kole, kat B2 a B2 -poster

D. Richterová

2. miesto v krajskom kole, kat. C

Chemická olympiáda (najvyššie kolo je krajské)

M. Cicanič

1. miesto v krajskom kole

P. Flachbart

1. miesto v krajskom kole, kat. C

V. Ponechalová

2. miesto v krajskom kole, kat. D

Zenit (programovanie)

P. Flachbart

2. miesto v krajskom kole

Stredoškolská odborná činnosť
Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby

V. Zelníková,
A. Šindlerová,
L. Šicová

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Matematika, fyzika

P. Vereš

2. miesto v krajskom kole, zvláštne ocenenie na celoslovenskom kole

Informatika

T. Tkáč,
P. Čelko,
T. Hanakovič

3. miesto v krajskom kole

Chémia a potravinárstvo

A. Staňová,
B. Bučkuliaková,
M. Kapitulíková,
Ľ. Šenkárová

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Zdravotníctvo

L. Orlická,
A. Mečiarová,
M. Babuliaková,
Monika Glombová,
T. Šošková

3. miesto v krajskom kole

A. Remišová,
M. Slamková

3. miesto v krajskom kole

Biblická olympiáda

Z. Vrábľová,
M. Kolková,
M. Privarčáková

1. miesto na celoslovenskom kole

Celoslovenská súťaž katolíckych gymnázií

Slovenský jazyk
a literatúra

3. miesto

Náboženstvo

3. miesto

Naše gymnázium sa v celkovom poradí umiestnilo na 2. mieste

Veľké jubileum očami mladých (literárna súťaž)

K. Augustínová

účasť v celoslovenskej súťaži

Dilongova Trstená (celoštátna recitačná súťaž)

J. Pallo

2. miesto

„…a Slovo bolo u Boha.“

J. Lipka

1. miesto v regionálnom kole, 2. miesto na celoslovenskom kole

L. Nogová

3. miesto v regionálnom kole

J. Košútová

2. miesto v regionálnom kole

Vansovej Lomnička

K. Haščíková

1. miesto

V. Zelníková

2. miesto

Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu

K. Lajčáková

3. miesto

Majstrovstvá kraja v atletike žiakov

Peter Martiniak

3. miesto vo vrhu guľou

M. Ďurana

1. miesto v trojskoku

K. Sočuvková

3. miesto v behu na 400m

Miroslav Žiak

3. miesto v behu na 400m

T. Čelko

3. miesto v behu na 1500m

S. Marosz

3. miesto v behu na 3000m

T. Čelko

2. miesto v behu na 300m cez prekážky

Zimný viacboj všestrannosti ZŠ a SŠ

K. Lajčáková

1. miesto

Peter Martiniak

2. miesto

T. Čelko

3. miesto

T. Charvát

3. miesto

Michal Sočuvka

3. miesto

V tomto školskom roku ocenil Kardinál Ján Chryzostom Korec p. prof. Julianu Burschikovú a PhDr. Martu Višňovskú za výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky