Menu

Z fotogalérie

image099

„Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď však nesplníme svoje vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.”

Andrej Dermek

Úspechy v školskom roku 1998/1999

Matematická olympiáda

L. Salátová

7. miesto na celoslovenskom kole

Fyzikálna olympiáda

M. Leitnerová

1. miesto v krajskom kole, kat. E

M. Dubec

2. miesto v krajskom kole, kat. E

Čo vieš o hviezdach (astronomická súťaž)

P. Vereš

2. miesto v krajskom kole

Biologická olympiáda

M. Vaculík

1. miesto v krajskom kole, úspešný riešiteľ na celoslovenskom kole, kat. B1

Chemická olympiáda

P. Flachbart

1. miesto v krajskom kole, kat. D

Stredoškolská odborná činnosť
Pedagogika, psychológia, sociológia

Ľ. Ráztočná,
Z. Sádecká,
K. Šútovská

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Záujmová činnosť

M. Košút,
B. Krutáková,
D. Pakanová,
M. Makulová

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Geovedy

J. Pallo,
I. Knappová,
M. Krajčiová

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Teória literatúry, umenia a umeleckej tvorby

Z. Bugáňová,
M. Lovás,
M. Novotný.
M. Tereštíková

3. miesto v krajskom kole

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska (celoslovenská súťaž)
Slovenský jazyk a literatúra

P. Kolková,
M.Vojtikevičová

1. miesto

„…a Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

P. Flachbart

2. miesto na celoslovenskom kole

J. Pallo

1. miesto na celoslovenskom kole

M. Košút

1. miesto na celoslovenskom kole

L. Macáková

1. miesto v celoslovenskom kole (bývalá študentka)

T. Kolková

1. miesto v celoslovenskom kole (bývalá študentka)

Dilongova Trstená (recitačná súťaž)

S. Marosz

1. miesto na celoslovenskom kole

L. Macáková

3. miesto v celoslovenskom kole (bývalá študentka)

Hviezdoslavov Kubín

J. Pallo

1. miesto v krajskom kole

Celoslovenská súťaž Nadácie Štefana Moyzesa

M. Frolová

1. miesto

Letný viacboj všestrannosti
Majstrovstvá SR

P. Martiniak

1. miesto

M. Kvasnica

3. miesto

Majstrovstvá kraja v atletike žiakov

M. Žiak

2. miesto – beh na 300m

T. Čelko

3. miesto – beh na 1000m

M. Kvasnica

3. miesto – skok do diaľky

V tomto šk. roku udelil Krajský úrad v Žiline ocenenie riaditeľke školy sestre Alexandrii Mišíkovej za prácu v školstve.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky