Menu

Z fotogalérie

img_4952-640x427

„Nestačí mať dobrý úmysel, treba mať aj správne uvažovanie.”

René Descartes

Úspechy v školskom roku 1997/1998

Čo vieš o hviezdach (astronomická súťaž)

P. Vereš

2. miesto v krajskom kole

Chemická olympiáda

P. Bordáč

úspešný riešiteľ v krajskom kole

M. Cicanič

1. miesto v krajskom kole, kat. D

Pytagoriáda

Z. Stražovcová

1. miesto na celoslovenskom kole

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska (celoslovenská súťaž)
Náboženstvo

P. Talapka,
Z. Kováčová

1. miesto

Slovenský jazyk a literatúra

T. Kolková,
L. Macáková

1. miesto

Biológia

O. Kováč,
M. Gírová

2. miesto

Naše gymnázium sa v celkovom poradí umiestnilo na 2. mieste

Dilongova Trstená (recitačná súťaž)

J. Pallo

3. miesto na celoslovenskom kole

L. Nogová

1. miesto na celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

L. Macáková

1. miesto na celoslovenskom kole

I. Trgiňová

1. miesto na celoslovenskom kole

Celoslovenská súťaž Nadácie Štefana Moyzesa

M. Masná

1. miesto

Zimný viacboj všestrannosti
Majstrovstvá SR

P. Martiniak

1. miesto

Letný viacboj všestrannosti
Majstrovstvá SR

M. Kvasnica

2. miesto

Majstrovstvá Slovenska v atletike

M. Kvasnica

1. miesto v skoku do diaľky

V tomto školskom roku udelil minister školstva Medailu sv. Gorazda p. prof. Františkovi Babiarovi a študentke Lýdii Habáňovej Pamätný list sv. Gorazda.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky