Menu

Z fotogalérie

image045

„Žiarlivosť je neresť obmedzeného chápania lásky.”

Jeremy Bentham

Úspechy v školskom roku 1996/1997

Pytagoriáda

Z. Stražovcová

2. miesto v celoslovenskom kole

Biologická olympiáda

K. Schmidtová

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole v kat. A

Zenit (programovanie)

M. Remiš

1. miesto v krajskom kole, úspešný riešiteľ na celoslovenskom kole v kat. A

Stredoškolská odborná činnosť
Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby

M. Hudeková,
Z. Adámková

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Matematika a informatika

M. Chovanec

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

P. Pavlásek

1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Fyzika

J. Krajčí,
Ľ. Vojtek,
M. Matúšek

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Voľný čas

T. Dudáš,
P. Nemčák,
V. Mikuš

2. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole

Olympiáda v ruskom jazyku

M.Tabačáková

3. miesto v krajskom kole

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska (celoslovenská súťaž)
Biológia

M. Gírová,
L. Habáňová

3. miesto

Štúrov Zvolen (rétorická súťaž)

A. Baránková

1. miesto v regionálnom kole, účasť na celoslovenskom kole

Letný viacboj všestrannosti
Majstrovstvá SR

Peter Martiniak

3. miesto

M. Kvasnica

4. miesto

Zimný viacboj všetrannosti

Peter Martiniak

4. miesto

V šk. roku 1996/97 u nás ukončili štúdium
Peter Kvašňovský a Tomáš Turček – úspešní reprezentanti SR v kanoistike
P. Kvašňovský – 6-krát zlatá medaila na majstrovstvách SR, 2-krát účasť na majstrovstách sveta (14. miesto v USA, Wansan, 7. miesto v ČR – Špindlerův Mlýn)
T. Turček – 2-krát zlatá medaila na majstrovstvách SR, 1. miesto na majstrovstvách sveta v Rakúsku, 2. 3. a 4. miesto na majstrovstvách Európy

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky