Menu

Z fotogalérie

image026

„Celé tajomstvo a azda jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie.”

Jan Werich

Úspechy v školskom roku 1995/1996

Matematická olympiáda

M. Cicanič

1. miesto v okresnom kole, účasť na celoslovenskom kole

Biologická olympiáda

I. Zemiaková

3. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole v kat. A1 -poster

Stredoškolská odborná činnosť
Psychológia, pedagogika, sociológia

L. Kučkovský,
M. Tabačáková,
M. Pekárová,
M. Prusek

2. miesto v krajskom kole, 4. miesto na celoslovenskom kole, mimoriadne ocenenie Slovenskej sporiteľne

Súťaž katolíckych gymnázií Slovenska (celoslovenská súťaž)
Biológia

I. Zemiaková,
E. Marušáková,
A. Haťapková

2. miesto

Nemecký jazyk

J. Grossmann,
A. Bohačiaková

2. miesto

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (literárna súťaž)
Celoslovenské kolo

T. Kolková

cena poroty

M. Hudeková

hlavná cena

„…a Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

H. Ivoríková

1. miesto na celoslovenskom kole

E. Vojtikevičová

3. miesto na celoslovenskom kole

p. prof. V. Hoffmannová

2. miesto na celoslovenskom kole

Celoslovenská súťaž Nadácie Štefana Moyzesa

O. Sočuvka

2. miesto

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky