Menu

Z fotogalérie

bio3

„Každú svoju prácu sa snažím konať tak, akoby bola posledná v mojom živote. No pracovať chcem tak, akoby som mal ešte dlho žiť.”

sv. Ján Bosco

Úspechy v školskom roku 1994/1995

Zenit (programovanie)

M. Staník

1. miesto v krajskom kole

Stredoškolská odborná činnosť
Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby

G. Čičková,
K. Kianičková,
V. Nogová,
Z. Senková

1. miesto v krajskom kole, 2 miesto na celoslovenskom kole

Olympiáda v ruskom jazyku

L. Habáňová

1. miesto v krajskom kole, 1. miesto na celoslovenskom kole, 1. miesto – Zlatá medaila na medzinárodnej olympiáde v Moskve

„…a Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

M. Majerčík

1. miesto na celoslovenskom kole

G. Čičková

3. miesto na celoslovenskom kole

Stolný tenis

S. Jancová,
M. Murčová,
L. Pijalová

2. miesto v krajskom kole

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky