Menu

Z fotogalérie

image078

„Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.”

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

Úspechy v školskom roku 1993/1994

Stredoškolská odborná činnosť
Biológia

T. Pavlásková,
P. Talafa

1. miesto v krajskom kole, 4. miesto na celoslovenskom kole, mimoriadna cena Ústrednej komisie SOČ

Olympiáda v ruskom jazyku

L. Habáňová

1. miesto v krajskom kole, 2. miesto na celoslovenskom kole

„…a Slovo bolo u Boha“ (recitačná súťaž)

Z. Zichová

2. miesto na celoslovenskom kole

P. Vavrinec

2. miesto na celoslovenskom kole

K. Kršková

3. miesto na celoslovenskom kole

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise

S. Jancová,
M. Murčová,
L. Pijalová

2. miesto

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky