Menu

Z fotogalérie

4

„Tak žime, aby bolo aj chleba, aj neba.”

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIE

Úspechy v školskom roku 2013/2014

Recitačná súťaž „A Slovo bolo u Boha“ 
Sebastián Kavecký, 4.B 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v celoslovenskom kole (kat. IV, poézia)
Laura Smolárová, 2.B 2. miesto v krajskom kole (kat. IV, próza)
Karin Macharová, sek. 2. miesto v krajskom kole (kat. III, poézia)
Andrej Štefanov, kva. 3. miesto v krajskom kole (kat. III, próza)
Štúrov Zvolen
Laura Smolárová, 2.B 2. miesto v regionálnom kole (kat. III)
Recitačná súťaž Vajanského Martin
Sebastián Kavecký, 4.B 2. miesto v krajskom kole
Hviezdoslavov Kubín (Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese prózy a poézie)
Marek Juriga, prí 2. miesto (kat. II, próza)
Sebastián Kavecký, 4.B 1. miesto (kat. VI, poézia)
Laura Smolárová, 2.B 2. miesto (kat. VI, próza)
Olympiáda zo slovenského jazyka
Šimon Kasman, 2.B 2. miesto v krajskom kole
Olympiáda ľudských práv
Michal Fogelton, sexta 1. miesto v krajskom kole a úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole
Biblická olympiáda
Katarína Blahová, Katarína Kanisová, Ján Gašper, 3.B 1. miesto v dekanátnom kole a 2. miesto v diecéznom kole
Stanislava Pekárová, Alžbeta Kyselicová, kva, Matúš Marec, sek 2. miesto v dekanátnom kole
Olympiáda v anglickom jazyku
Thomas Philip Heys, sek 5. miesto v celoslovenskom kole (kat. 1C)
Oliver Oláh, ter 1. miesto v krajskom kole a úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole (kat. 1C)
Katarína Krajčiová, 3.B 3. miesto v obvodnom kole (kat. 2B)
Annamária Patrícia Čechová, prí 3. miesto v okresnom kole (kat. 1A)
Ema Neslušanová, ter 2. miesto v okresnom kole (kat. 1B)
Pytagoriáda
Tadeáš Blunár, prí 1. miesto v obvodnom kole (kat. P 6-1)
Fyzikálna olympiáda
Pavol Melo, kva 3. miesto v okresnom kole (kat. E)
GVAMAT
Brigita Stráňavčinová. Marek Cvacho, Andrej Petričko, Ondrej Kormančík, 1.A 2. miesto
Geografická olympiáda
Tadeáš Blunár, prí 5. miesto v krajskom kole (kat. H)
Matúš Marec, sek 3. miesto v okresnom kole (kat. G)
Biologická olympiáda
Martin Frátrik, 3.B 4. miesto v krajskom kole s témou projektu: Ekosystém vo fľaši (projektová časť kat. A)
Emma Paulínyová, prí 3. miesto v obvodnom kole s témou projektu: Je chov pštrosa výhodnejší ako chov sliepky? (projektová časť kat. D)
Festival vedy a techniky AMAVET
Mária Pospíšilová, se certifikát a úspešná reprezentácia na krajskom a celoslovenskom kole
SOČ (stredoškolská odborná činnosť)
Zdravotníctvo a farmakológia
Téma: Výskum zdravia na GSF
Riešiteľky: Mariana Bobáňová, Terézia Balcová, 3.A 2. miesto v okresnom kole a účasť v krajskom kole
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková
Krajské kolo v basketbale chlapcov ZŠ a osemročných gymnázií
semir Hebibi, Michal Muška, Filip Mazák, Tobiáš Badík, Oliver Oláh, Ondrej Štefanov, Ondrej Šútor, ter 1. miesto v krajskom kole a postup na celoslovenské kolo
Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií
Lukáš Gacho, Dušan Korbel, Filip Mazák, ter 4. – 6. miesto
Majstrovstvá okresu vo futbale
Družstvo chlapcov 3. miesto
Majstrovstvá okresu SŠ v šachu
Peter Šoltýs, 1.B 2. miesto
Majstrovstvá okresu dievčat a chlapcov v stolnom tenise
Dievčatá 2. miesto
Chlapci 3. miesto
Oblastná súťaž v plážovom volejbale dvojíc
Eva Čerňanská, 3.A 3. miesto
Gabriel Panák, 1.B 3. miesto
Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
Kategória žiačky (33 štartujúcich – 1300m)
Karin Macharová, sek 5. miesto
Anna Mária Mojska, sek 10. miesto
Kategória žiaci (54 štartujúcich – 2600m)
Pavol Melo, kva 14. miesto
Kategória dorastenky (30 štartujúcich – 2600m)
Viktória Krutáková, 2.A 6. miesto
Nkola Macharová, 1.A 7. miesto
Diana Maxianová, 2.B 8. miesto
Celkové umiestnenie našich dorasteniek na 3. mieste.
Kategória dorastenci (46 štartujúcich – 3900m)
Dávid Mužila, 2.B 7. miesto
Celkové umiestnenie našich dorastencov na 5. mieste.
Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev
O pohár riaditeľa SPŠ stavebnej v Žiline pri príležitosti Dňa študentstva – 3. miesto
XX. ročník atletickej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy
600m – najmladšie žiačky
Emma Paulínyová, prí 1. miesto
Emília Melová, prí 2. miesto
60m – najmladšie žiačky
Emília Melová, prí 1. miesto
600m – mladší žiaci
Oliver Oláh, ter 2. miesto
výška – mladší žiaci
Oliver Oláh, ter 2. miesto
800m – staršie žiačky
Nikola Macharová, 1.A 2. miesto
diaľka – staršie žiačky
Brigita Stráňavčinová, 1.A 2. miesto
60m – staršie žiačky
Nikola Macharová, 1.A 3. miesto
60m – starší žiaci
Juaj Brezáni, 1.A 3. miesto
1000m – starší žiaci
Pavol Melo, kva 2. miesto
diaľka – starší žiaci
Samir Hebibi, ter 2. miesto
Oceňovanie študentov stredných cirkevných škôl Žilinskej diecézy
Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, dňa 19. novembra 2013, v rámci oceňovania žiakov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy, ocenil aj dvoch našich maturantov za vynikajúce študijné výsledky, úspechy v súťažiach a príklad kresťanského života, a to Jána Veselého zo 4.B a Jakuba Mela zo sexty.
Dramatický krúžok pokračoval v hraní divadelného predstavenia veselohry J.B. Thomasa „Charleyho teta“, predstavil sa s premiérou divadelného predstavenia N.V.Gogoľa „Revízor“. Úspešný divadelný krúžok vedie PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková
EUROSCOLA 2014 – získali sme účasť na finále projektu v Európskom parlamente v Štrasburgu (z 21 škôl Slovenska sme skončili na 9. mieste). Slovensko a naše gymnázium v Európskom parlamente v Štrasburgu reprezentovali 24 študenti, ktorí spolu so študentmi z 22 krajín EÚ diskutovali na rôzne európske témy. Súťaž koordinovala PhDr. Anna Poláčková.
Projekt Výskum zdravia na GSF bol finančne podporený prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2013. Autorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková.
Projekt Zdravie v školách 2013 (podpora MŠ VVŠ SR a KŠÚ v Žiline) – siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková. Pri príležitosti vyvrcholenia projektu sme obdržali ďakovný list z MŠ VVŠ a SR.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky