Menu

Z fotogalérie

image021

„Nič nie je ťažké - vraví začiatočník pri prvom úspechu. Nič nie je ľahké - vraví skúsený a po celý život si svoje výsledky overuje.”

Pavol Strauss

Septima

Triedny profesor:
Mgr. Martin Hric
Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Zuzana Osiková
Rok nástupu na GSF: 2011 Posledný rok na GSF: 2019

 

Študenti:

Spolu Dievčatá Chlapci
26 16 10

 

Zoznam žiakov:

1. Badík Tobiáš, 2. Berzáková Stanislava, 3. Cabuková Aneta, 4. Drozdíková Pavla, 5. Dupkalová Adriána, 6. Fogeltonová Veronika, 7. Gacho Lukáš, 8. Gašperová Kristína, 9. Hreusová Sára, 10. Iwaniecová Helena, 11. Jobbová Romana, 12. Klučková Eva 13. Konštiak Filip, 14. Korbel Dušan, 15. Majerčák Ján, 16. Mazák Filip, 17. Michalcová Terézia, 18. Oláh Oliver, 19. Parízeková Paulína, 20. Piovár Filip, 21. Rašková Ivana, 22. Rybáriková Veronika, 23. Svrčková Mária, 24. Štefanov Andrej, 25. Šupejová Martina, 26. Šútor Ondrej

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky