Menu

Z fotogalérie

image013

„Láska nerobí človeka slepým, ale vidiacim – vnímavým na hodnoty.”

Viktor Frankl

Kvarta


Triedny profesor:
Mgr. Alena Muchová (sestra Samuela)
Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Adriana Bobeničová
ok nástupu na GSF: 2014 Posledný rok na GSF: 2022

 

Študenti:

Spolu Dievčatá Chlapci
30 18 12

 

Zoznam žiakov:

1. Brozmannová Ema, 2. Čagalová Nina, 3. Ďurišová Margaréta, 4. Gaňová Alexandra, 5. Havlíková Diana, 6. Hraško patrik Martin, 7. Chovancová Katarína, 8. Kopij Alexandra, 9. Kúdelčík Martin, 10. Kyselica Filip, 11. Magoč Maroš, 12. Malík Jakub, 13. Mikula Jakub, 14. Neslušanová Andrea, 15. Olexa Michal, 16. Palinyová Nina, 17. Piovár Richard, 18. Poliaková Laura, 19. Rybáriková Júlia, 20. Sadiku Matúš, 21. Shepperson Samuel, 22. Sokolová Zuzana, 23. Surová Sára, 24. Škvareková Anna, 25. Špánik Tomáš, 26. Štempelová Alžbeta, 27. Šulavík Samuel, 28. Varešinská Sabína, 29. Vojtušová Veronika, 30. Závodská Nina Sarah

prima

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky