Menu

Z fotogalérie

image179

„Život je trocha času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať a tak sa pripraviť na stretnutie s večnou láskou.”

Abbé Pierre

2.A

Triedny profesor:
Mgr. Zuzana Koleková
Zastupujúci triedny profesor:
PaedDr. Rastislav Rodák
Rok nástupu na GSF: 2017 Posledný rok na GSF: 2021

 

Študenti:

Spolu Dievčatá Chlapci
28 17 11

 

Zoznam žiakov:

1.Augustín Viliam, 2. Bollová Veronika, 3. Brezáni Peter, 4. Bugáň Samuel, 5. Cabadaj Daniel, 6. Dolina Martin, 7. Ďurčanská Michaela, 8. Ďuriš Filip, 9. Franková Katarína, 10. Galvánek Michael, 11. Hájniková Terézia, 12. Hlinčíková Terézia, 13. Holečková Jana, 14. Holečková Romana, 15. Chabadová Dominika, 16. Joneková Agáta, 17. Klieštiková Mária, 18. Koyšová Mária, 19. Krajčíková Anna, 20. Krupka Dominik, 21. Kubíková Alžbeta, 22. Masaryk František, 23. Mazúchová Katarína, 24. Mičíková Kristína, 25. Sivčák Matej, 26. Vanák Ondrej, 27. Zajacová Nina, 28. Zajasenská Monika

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky