Menu

Z fotogalérie

img_5028-640x427

„Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.”

sv. Augustín

Triedy

<| Prosím, vyberte požadovanú triedu zo zoznamu (aktualizované k škol. roku 2011/2012).

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky