Menu

Z fotogalérie

6

„Nemôžem pochopiť, ako by tento nádherný a veľký svet mohol povstať náhodou... Tento fakt sa mi zdá byť argumentom pre existenciu Boha. Nikdy som nepopieral jeho existenciu.”

Charles Darwin

GSFonline

Naše gymnázium za čas svojej existencie urobilo veľký pokrok, medzi ktorý patrí aj využitie nových prostriedkov, predovšetkým v komunikácii.

Ako študenti sme sa rozhodli vo väčšej miere priblížiť našu školu širokej verejnosti, a tak v máji 2001 začali so súhlasom vedenia školy práce na projekte, ktorý dostal názov gsfonline – čiže Gymnázium sv. Františka zapojené – vždy dostupné, vždy poruke, vždy s aktuálnymi informáciami pre tých, ktorí ich potrebujú.

Tento názov presne vystihuje, o čo nám ide. Nechceme len stroho prezentovať Gymnázium sv. Františka (teda GSF) na webe, ale vytvoriť informačné centrum pre všetkých, čo s gymnáziom prichádzajú denne do styku ako aj tých, ktorí o ňom doteraz nepočuli.

Videli sme, že mnohé školy už dávnejšie vytvorili svoje webové stránky – či už s odbornou pomocou alebo bez nej. Tá naša je výsledkom práce študentov. Počas procesu tvorby aj úpravy pracujeme bez akejkoľvek vonkajšej pomoci.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a študentom školy, ktorí prispievajú k tvorbe a hladkej prevádzke stránky gsfonline.
 

Z histórie projektu:

Juraj Kováč

|> je autorom projektu a tvorcom prvých internetových stránok (r. 2001)
|> študium na gymnáziu úspešne ukončil v roku 2003

Tomáš Blažek

|> je autorom nových internetových stránok. Na projekte sa podieľal od júna 2003, keď prevzal projekt od Juraja Kováča.
|> V roku 2006 absolvoval gymnázium a na projekte sa viac nepodieľa

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky