Menu

Z fotogalérie

img_5024-427x640

„Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka.”

Thomas Carlyle

GSFonline

Naše gymnázium za čas svojej existencie urobilo veľký pokrok, medzi ktorý patrí aj využitie nových prostriedkov, predovšetkým v komunikácii.

Ako študenti sme sa rozhodli vo väčšej miere priblížiť našu školu širokej verejnosti, a tak v máji 2001 začali so súhlasom vedenia školy práce na projekte, ktorý dostal názov gsfonline – čiže Gymnázium sv. Františka zapojené – vždy dostupné, vždy poruke, vždy s aktuálnymi informáciami pre tých, ktorí ich potrebujú.

Tento názov presne vystihuje, o čo nám ide. Nechceme len stroho prezentovať Gymnázium sv. Františka (teda GSF) na webe, ale vytvoriť informačné centrum pre všetkých, čo s gymnáziom prichádzajú denne do styku ako aj tých, ktorí o ňom doteraz nepočuli.

Videli sme, že mnohé školy už dávnejšie vytvorili svoje webové stránky – či už s odbornou pomocou alebo bez nej. Tá naša je výsledkom práce študentov. Počas procesu tvorby aj úpravy pracujeme bez akejkoľvek vonkajšej pomoci.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a študentom školy, ktorí prispievajú k tvorbe a hladkej prevádzke stránky gsfonline.
 

Z histórie projektu:

Juraj Kováč

|> je autorom projektu a tvorcom prvých internetových stránok (r. 2001)
|> študium na gymnáziu úspešne ukončil v roku 2003

Tomáš Blažek

|> je autorom nových internetových stránok. Na projekte sa podieľal od júna 2003, keď prevzal projekt od Juraja Kováča.
|> V roku 2006 absolvoval gymnázium a na projekte sa viac nepodieľa

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky