Menu

Z fotogalérie

sob_0364_00030-640x427

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

Výskum zdravia na GSF

 Svetový deň srdca
(29. september)

Na Gymnáziu sv. Františka sa začala realizácia projektu s názvom:

„Výskum zdravia na GSF“

ktorý je finančne podporený prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na  obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2013.  Autor projektu: PhDr. Anna Poláčková

Počas projektu sa uskutočnia za pomoci zakúpených senzorov uvedené merania:

„Meranie EKG“

„Meranie CO2“

„Meranie srdcového tepu“

„Meranie reakčného času“

„Meranie UVA, UVB“

„Meranie BMI a tukov v tele“

Meranie  krvného tlaku
image008 image007 image006 image005

image003 image001 image002

Merania budú realizované  medzi žiakmi  a zamestnancami školy. Účasť na meraniach je dobrovoľná.

Vyvrcholenie projektu – 28. – 29. október 2013
Dni zdravia na Gymnáziu sv. Františka v Žiline  

image001 image005 image015 image007 image018 image016 image014 image009 image013 image002 image017

14 15 13 12 11

10 9 5 4 6

image036 image039 image058 image061 image063 image064 image066 image069 image081 image083

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky