Menu

Z fotogalérie

sob_0146_00032-640x427

„Dobrotivá príroda sa postarala o to, aby si všade mohol niečo objaviť, z čoho by si sa mohol poučiť.”

Leonardo da Vinci

Výskum zdravia na GSF

 Svetový deň srdca
(29. september)

Na Gymnáziu sv. Františka sa začala realizácia projektu s názvom:

„Výskum zdravia na GSF“

ktorý je finančne podporený prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na  obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2013.  Autor projektu: PhDr. Anna Poláčková

Počas projektu sa uskutočnia za pomoci zakúpených senzorov uvedené merania:

„Meranie EKG“

„Meranie CO2“

„Meranie srdcového tepu“

„Meranie reakčného času“

„Meranie UVA, UVB“

„Meranie BMI a tukov v tele“

Meranie  krvného tlaku
image008 image007 image006 image005

image003 image001 image002

Merania budú realizované  medzi žiakmi  a zamestnancami školy. Účasť na meraniach je dobrovoľná.

Vyvrcholenie projektu – 28. – 29. október 2013
Dni zdravia na Gymnáziu sv. Františka v Žiline  

image001 image005 image015 image007 image018 image016 image014 image009 image013 image002 image017

14 15 13 12 11

10 9 5 4 6

image036 image039 image058 image061 image063 image064 image066 image069 image081 image083

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky