Menu

Z fotogalérie

1

„Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme ho o ne prosili.”

sv. Vincent de Paul

Experimenty 2012/2013

blahova cechova durana
Terra aqua fľaša Extrakcia DNA z banánu Osmóza
stitovce dzavikova faktor
Štítovce Pohyb vody rastlinou Dôkaz hnilobných a pôdnych baktérií
fratrik gabor gasper
Ekosystém vo fľaši Vplyv nápojov na kosti
Vplyv zeolitu a rašeliny na úrodnosť pôdy
gelatka Ilovsky Kanisova
Hnitie jablka Experiment s tymiánom Extrakcia DNA z ovocia
Klago Kosecka J Kubicova
Vplyv hnojiva na rast rastliny Kolobeh vody Tlak krvi v závislosti od počasia
Malikova Mecarova Medvecky
Vplyv fajčenia na pľúca Fermentácia Rozklad mäsa
Melisova Pekarova Piesova
Výskum spánkového režimu
Ako zelené rastliny čistia vodu
Klíčivosť semien
Plankova Steiningerova Stempel
Meranie krvného tlaku Rozklad potravín Izolácia chlorofylu
Badurova Balcova Harzek
Odvápnenie kostí Fľašková ekológia Filtrovanie vody
Bobanova Cernanska Cvachova
Extrakcia DNA Nálevníky Kompostová fľaša
Hlavacova Kormancikova Krajcikova
Hnitie mäsa Plesne Osmotické javy na hľuze zemiaka
Nguyenova Kunschova Kvasnovsky
Hnitie kivi Škodlivosť fajčenia Pestovanie hrachu siateho
Pelucha Seligova K Seligova T
Farbenie rastlín Dôkaz baktérií Trvanlivosť potravín
Zubcekova Chabada Krajciova
Závislosť trypsínu od teploty Dozrievanie banánov Farbenie kvetov atramentov
Micuch Veres D
Kyslé dažde Dôkaz škodlivosti fajčenia

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky