Menu

Z fotogalérie

13

„Nič sa nedeje, čo Všemohúci nechce, aby sa dialo; buď tým, že toto dianie dopustí, alebo že tak učiní sám.”

Svätý Augustín

Matematika

Sekunda

Domáca úloha – Opakovanie icon_pdf16

Domáca úloha na štvrtok 11.1.2018 – Zlomky icon_pdf16

II.A

Domáca úloha – rezy kocky a telies icon_pdf16  icon_pdf16

Kváder – zadania úloh na zostrojenie rezov icon_pdf16

Domáca úloha – rezy kocky icon_pdf16

Kocky icon_pdf16

Domáca úloha – Goniometrické rovnice icon_pdf16

Domáca úloha – Goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na pondelok 22.1.2018 – Exponenciálne a logaritmické funkcie icon_pdf16

Domáca úloha na štvrtok 23.11.2017 – Funkcie icon_pdf16

Domáca úloha – Stereometria, objemy a povrch telies icon_pdf16

 

Seminár z MAT, III.A, III.B, SEPTIMA

Zadanie písomky z určitého integrálu icon_pdf16 icon_pdf16

Domáca úloha – určitý integrál (v 5. príklade rovnicu y=x-2 nahraďte rovnicou y=x) icon_pdf16

Domáca úloha – neurčitý integrál icon_pdf16

Domáca úloha – Derivácie icon_pdf16

Domáca úloha  – Limity a rovnica dotyčnice ku grafu icon_pdf16

 

Seminár z MAT, IV.A, OKTÁVA

Kombinatorika, pravdepodobnosť  icon_pdf16

Rezy telies icon_pdf16

Konštrukčné úlohy icon_pdf16

Výsledky z cvičného testu icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 6.2.2018 – Kombinatorika icon_pdf16

Teória – kombinatorika, pravdepodobnosť icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 23.1.2017 – Goniometrické rovnice icon_pdf16

Teória postupnosti – icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 16.1.2018 – Goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 9.1.2018 – Logaritmické rovnice icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 19.12.2017 – Exponenciálne a logaritmické funkcie, exponenciálne rovnice icon_pdf16

Teória – goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 21.11.2017 – Funkcie icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 24.10.2017 – Rovnice a nerovnice icon_pdf16

Domáca úloha ba utorok 10.10.2017 – Výrazy icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 3.10.2017 – Teória čísel icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 25.9.2017 – Množiny icon_pdf16

Teória – pojmy z výrokovej logiky icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 18.9.2017 – Výroky icon_pdf16

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky