Menu

Z fotogalérie

image012

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

Matematika

Sekunda

Domáca úloha – Opakovanie icon_pdf16

Domáca úloha na štvrtok 11.1.2018 – Zlomky icon_pdf16

II.A

Domáca úloha – rezy kocky a telies icon_pdf16  icon_pdf16

Kváder – zadania úloh na zostrojenie rezov icon_pdf16

Domáca úloha – rezy kocky icon_pdf16

Kocky icon_pdf16

Domáca úloha – Goniometrické rovnice icon_pdf16

Domáca úloha – Goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na pondelok 22.1.2018 – Exponenciálne a logaritmické funkcie icon_pdf16

Domáca úloha na štvrtok 23.11.2017 – Funkcie icon_pdf16

Domáca úloha – Stereometria, objemy a povrch telies icon_pdf16

 

Seminár z MAT, III.A, III.B, SEPTIMA

Zadanie písomky z určitého integrálu icon_pdf16 icon_pdf16

Domáca úloha – určitý integrál (v 5. príklade rovnicu y=x-2 nahraďte rovnicou y=x) icon_pdf16

Domáca úloha – neurčitý integrál icon_pdf16

Domáca úloha – Derivácie icon_pdf16

Domáca úloha  – Limity a rovnica dotyčnice ku grafu icon_pdf16

 

Seminár z MAT, IV.A, OKTÁVA

Kombinatorika, pravdepodobnosť  icon_pdf16

Rezy telies icon_pdf16

Konštrukčné úlohy icon_pdf16

Výsledky z cvičného testu icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 6.2.2018 – Kombinatorika icon_pdf16

Teória – kombinatorika, pravdepodobnosť icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 23.1.2017 – Goniometrické rovnice icon_pdf16

Teória postupnosti – icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 16.1.2018 – Goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 9.1.2018 – Logaritmické rovnice icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 19.12.2017 – Exponenciálne a logaritmické funkcie, exponenciálne rovnice icon_pdf16

Teória – goniometria icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 21.11.2017 – Funkcie icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 24.10.2017 – Rovnice a nerovnice icon_pdf16

Domáca úloha ba utorok 10.10.2017 – Výrazy icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 3.10.2017 – Teória čísel icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 25.9.2017 – Množiny icon_pdf16

Teória – pojmy z výrokovej logiky icon_pdf16

Domáca úloha na utorok 18.9.2017 – Výroky icon_pdf16

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky