Menu

Z fotogalérie

19

„Boh ide k tomu, kto k nemu prichádza.”

Ruské príslovie

Euroscola 2014

Do Európskeho parlamentu v Štrasburgu sme sa dostali vďaka projektu EUROSCOLA 2014 na tému:

Európske diskusné dni na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline,

ktoré sme uskutočnili v dňoch od 21. 10. 2013 do 4. 11. 2013.

Ciele projektu:

  • posilniť verejnú debatu o Európe a Európskej únii na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline,
  • diskutovať o Európskej únii, o jej  smerovaní, úspechoch i problémoch,
  • podnietiť a motivovať do diskusie všetkých zamestnancov, žiakov gymnázia a ich rodičov,
  • informovať pred a po podujatí širokú verejnosť a médiá, pravidelne aktualizovať webovú stránku o informácie o podujatí školy ww.gsf.sk,
  • pozvať na európske diskusné dni významnú osobnosť – poslanca NRSR  Richarda Vašečku,
  • zistiť prostredníctvom ankety podnety do európskej diskusie, zosumarizovať  výsledky ankety, pripraviť nové pohľady do európskej diskusie a pripraviť sa na diskusiu s pozvaným hosťom – poslancom NRSR Richardom Vašečkom,
  • podnieť medzi študentmi diskusiu o mieste mladých ľudí v o Európe a Európskej  únii,
  • diskutovať o práci, o pracovných miestach, o zamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí v o Európe a Európskej únii,
  • zhodnotiť spätnou väzbou – hodnotiacou anketou, študentov gymnázia Európske diskusné dni na Gymnáziu sv. Františka,
  • nominovať osobnosť na Sacharovovu cenu Gymnázia sv. Františka v Žiline a oboznámiť ju s nomináciou. Nomináciu získal súčasný pápež František,  ktorému sme pri tejto príležitosti zaslali pozdravný list vo viacerých jazykoch.

Naše poďakovanie patrí Európskemu parlamentu v Štrasburgu, Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave, vedeniu gymnázia sv. Františka, koordinátorke PhDr. Anne Poláčkovej a sprevádzajúcim učiteľom, firme DanZaTrans z Turzovky za bezpečnú cestu po Európe a všetkým, ktorí nás na našej ceste po Európe podporovali a vzbudzovali.

Čo mi dalo stretnutie škôl v Európskom parlamente?

Jeden týždeň strávený len cestovaním, spoznávaním a obdivovaním krás iných štátov – áno hovorím o našej dlho očakávanej ceste s menom cieľa Štrasburg. Toto výnimočné mesto nám ponúklo nielen širokú škálu pamiatok, ale aj príležitosť vyskúšať si ukážku pravého zasadania v Európskom Parlamente. Túto možnosť sme získali umiestnením sa na postupujúcom mieste v súťaži EUROSCOLA usporiadanou  Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovenku.

Priznám sa, že som mala mierne obavy z tohto dňa, pretože moje anglické schopnosti neboli najslávnejšie. Napriek tomu si myslím, že to bol jeden z najlepších dní plný odovzdávania si vzájomných skúseností. Presne 22 krajín Európskej Únie sa zišlo na jednom mieste so spoločnými cieľmi: spoznať sa, vytvoriť priateľstvá a dospieť k rozumným záverom z našich diskusií. A to sa nám aj podarilo! Tento deň nebol len o riešení európskych problémov, bol to deň, v ktorom som si uvedomila že i my sme tvorcami či už EU, alebo nášho štátu. Ak sa nebudeme zaujímať o politiku a veci s ňou spojené nemôžeme ovplyvniť ani našu budúcnosť. Naštartovalo ma to k hlbšiemu poznávaniu problémov Slovenska, ako štátu a taktiež Slovenska, ako člena EÚ. Vidieť toľkých mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o spoločnú tému nielen povrchovo, ale aj do hĺbky, bolo veľmi povzbudzujúce, nakoľko politika nebola vecou, ktorá ma dokázala ,, nadchnúť“ alebo veľmi zaujať. Taktiež veľmi pozitívnou skutočnosťou bolo, že sme si mohli uplatniť naše jazykové schopnosti v normálnom každodennom živote a nielen na natrénovaných dialógoch. Taktiež sme si pomocou hry  Eurogame vybudovali krátke priateľstvá a obohatili naše vedomosti z EÚ aj v iných, nie tak populárnych jazykoch. Tento deň bol samozrejme sprevádzaný dobrou náladou a smiechom, ktorý bol nevyhnutný, aby z nás opadol prvotný stres a ostýchavosť. Dúfam, že projekty, ako je tento, budú organizované aj naďalej.
Anna Pekárová,3.B

Foto:
euroscolas Diplomom ziaci pred
29 31 image323
33 37 26

Časopis Euroscola (Boris Bečár, 3.A)

Fotogaléria: http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=41

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky