Menu

Z fotogalérie

image025

„Boh od nás očakáva skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.”

sv. František Saleský

Euroscola 2007

Putovanie Európou

Návšteva Gymnázia sv. Františka v Žiline v Európskom parlamente v Štrasburgu
Gymnázium sv. Františka v Žiline sa prihlásilo do súťaže EUROSCOLA organizovanou Informačnou kanceláriou EP v Bratislave a spomedzi 56 projektov bolo vybraté na stretnutie škôl v Európskom parlamente v Štrasburgu Okrem nás bolo vybratých ešte ďalších deväť stredných škôl zo Slovenska.

V dňoch 20.3. až 25.3. 2007 sme sa aj preto zúčastnili exkurzie po Európe. Cestovalo nás 33 študentov (18 zo septimy a 15 z 3.A), traja pedagógovia (prof. A. Poláčková, prof. V. Hoffmannová, prof. R. Dubovcová) a provinciálna predstavená školských sestier, zástupca zriaďovateľa GSF v Žiline, Ing. Magdaléna Sumilasová.

Naše putovanie sme začali sv. omšou dňa 20.3. o 20.00 hod. a o 21.00 hod. sme nastúpili do objednaného autobusu zo SAD Žilina a vyrazili sme do Európy. Na diaľnici D1 sme sa dostali do zápchy spôsobenej TIR dopravou, ktorá nám spôsobila 4 – hod. časový sklz. Napriek tomu sme si 21. marca pozreli mesto Norimberg a do 19.00 hod. sme sa ubytovali v objednanej mládežníckej ubytovni v Baden – Badene. 22. marca sme boli v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorý bol hlavným cieľom nášho putovania. Tu sme sa zúčastnili na tomto programe v rámci projektu EUROSCOLA:

8.30 hod.
– Príchod do budovy „Louise Weiss“ Európskeho parlamentu
– Prechod cez bezpečnostnú kontrolu
– Prihlásenie a prijatie visačky a programu dňa

9.15 hod.
– Raňajky a predstavenie študentov z 15 krajín Európy (každá škola z inej krajiny).
– Zostavenie viacjazyčných pracovných skupín a rozdelenie sa do piatich pracovných skupín:

  • pracovná skupina č.1: „Európska ústava a demokracia.“ Čo má obsahovať Ústava, aby sa priblížila občanom?
  • pracovná skupina č.2: „Životné prostredie, doprava a energia.“ Čo by sa malo podniknúť na miestnej, európskej a globálnej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj?
  • pracovná skupina č.3: „Miesto Európy vo svete.” Aké by mali byť celosvetové ciele medzinárodnej politiky Únie?
  • pracovná skupina č.4: „Vzdelávanie, kultúra a šport.” Ako môže šport zblížiť národy, kultúry a mladých ľudí, ktorí sú takí rôzni?
  • pracovná skupina č.5: „Budúcnosť Európy.” Ako by mohla byť Európa ešte tvorivejšia a súťaživejšia v oblasti vzdelávania a výskumu?

10.00 hod.
– Zasadacia sála Európskeho parlamentu
– Uvedenie študentov na miesta európskych poslancov
– Uvítacia reč p. Philipa
– Predstavenie Európskeho parlamentu a EÚ zamestnancami Európskeho parlamentu
– Prezentácia každej školy jedným žiakom – nás prezentovala Terézia Lajčáková zo septimy
– Anketa a otázky o budovaní jednotnej Európy

12.45 hod.
– Obed podávaný v reštaurácii Európskeho parlamentu
– Začiatok hry „Eurogame“ a zostavenie skupín so štyrmi hráčmi (štyri národnosti)

14.00 hod.
– Stretnutie pracovných skupín v sálach výborov:
mladí diskutujú a vymieňajú si svoje názory na európske priority, námety predbežne pripravené vo školách. Zo svojho stredu si určia jedného predsedu a jedného zapisovateľa.
– Stretnutie všetkých učiteľov a diskusia so zamestnancom Európskeho parlamentu.

16.00 hod.
– Zasadacia sála Európskeho parlamentu: plenárne zasadnutie, prezentácia referátov vypracovaných v pracovných skupinách
– Zhrnutie a návrhy
– Finále hry „Eurogame“ a odovzdanie odmien
– Odovzdanie diplomu „Euroscola“
– Odovzdanie európskej zástavy každej zo zúčastnených škôl
– Európska hymna

17.00 hod.
– Rozlúčka a odchod

Program nás všetkých veľmi zaujal a taktiež sme úspešne reprezentovali naše gymnázium a krajinu Slovensko. Do finále hry Eurogame sa dostali študenti Michal Časnocha a Alžbeta Zichová (obaja zo septimy), ktorá skončila vo víťaznom družstve a priniesla si domov krásny glóbus. Predsedov dvoch pracovných výborov tvorili naši študenti, a to Ján Šulavík zo septimy (predseda pracovnej skupiny Miesto Európy vo svete) a Radka Kudelová z 3.A(predseda pracovnej skupiny Budúcnosť Európy). Na súťaži sa zúčastnili aj pedagógovia. Medailu EÚ získala provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová. Program bol osobitne prispôsobený pre študentov a pedagógov. Obe skupiny mali množstvo príležitostí na zoznámenie sa, spoznávanie a komunikáciu so študentmi alebo pedagógmi z iných krajín. Dorozumievacím jazykom bola hlavne anglický a francúzsky jazyk, ale hovorilo sa aj po nemecky, taliansky, rusky, česky…

23. marca sme si prezreli mestá Baden – Baden a Štrasburg. Počas ciest nás sprevádzala prof. Hoffmannová a študenti. 24.marca sme sa rozlúčili s ubytovňou v Baden – Badene a vybrali sme sa na cestu domov. Navštívili sme ešte ostrov Reichenau, prešli sme Švajčiarskom do Rakúska, zastavili sme sa aj Insbrucku a 25. marca o 5.15 hod. ráno (už letného času) sme prišli šťastní a plní nádherných zážitkov do Žiliny. Aj keď počasie nie vždy bolo na našej strane, neubralo nám to na dobrej nálade a radosti z cestovania.

Naše putovanie po Európe bolo veľmi obohacujúce, stretli sme veľa zaujímavých ľudí a spoznali sme nových priateľov. Ďakujeme Európskemu parlamentu za organizáciu programu EUROSCOLY, Informačnej kancelárii v Bratislave ďakujeme za organizáciu EUROSCOLY na Slovensku, SAD – Žilina ďakujeme za bezpečnú cestu po Európe.

Európe a nám všetkým, ktorí tvoríme Európu, želáme spolu so sv. Františkom z Assisi POKOJ a DOBRO!

PhDr. Anna Poláčková – koordinátorka projektu

EP 2007 1 EP 2007 2
EP 2007 3 EP 2007 4 EP 2007 5

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky