Menu

Z fotogalérie

dsc07930

„Všetko, čo človeka stretne, či už dobré, alebo zlé, treba brať ako stupeň na ceste poznania, nikdy ako prekážku.”

František Drtikol

Euroscola 2007

Putovanie Európou

Návšteva Gymnázia sv. Františka v Žiline v Európskom parlamente v Štrasburgu
Gymnázium sv. Františka v Žiline sa prihlásilo do súťaže EUROSCOLA organizovanou Informačnou kanceláriou EP v Bratislave a spomedzi 56 projektov bolo vybraté na stretnutie škôl v Európskom parlamente v Štrasburgu Okrem nás bolo vybratých ešte ďalších deväť stredných škôl zo Slovenska.

V dňoch 20.3. až 25.3. 2007 sme sa aj preto zúčastnili exkurzie po Európe. Cestovalo nás 33 študentov (18 zo septimy a 15 z 3.A), traja pedagógovia (prof. A. Poláčková, prof. V. Hoffmannová, prof. R. Dubovcová) a provinciálna predstavená školských sestier, zástupca zriaďovateľa GSF v Žiline, Ing. Magdaléna Sumilasová.

Naše putovanie sme začali sv. omšou dňa 20.3. o 20.00 hod. a o 21.00 hod. sme nastúpili do objednaného autobusu zo SAD Žilina a vyrazili sme do Európy. Na diaľnici D1 sme sa dostali do zápchy spôsobenej TIR dopravou, ktorá nám spôsobila 4 – hod. časový sklz. Napriek tomu sme si 21. marca pozreli mesto Norimberg a do 19.00 hod. sme sa ubytovali v objednanej mládežníckej ubytovni v Baden – Badene. 22. marca sme boli v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorý bol hlavným cieľom nášho putovania. Tu sme sa zúčastnili na tomto programe v rámci projektu EUROSCOLA:

8.30 hod.
– Príchod do budovy „Louise Weiss“ Európskeho parlamentu
– Prechod cez bezpečnostnú kontrolu
– Prihlásenie a prijatie visačky a programu dňa

9.15 hod.
– Raňajky a predstavenie študentov z 15 krajín Európy (každá škola z inej krajiny).
– Zostavenie viacjazyčných pracovných skupín a rozdelenie sa do piatich pracovných skupín:

  • pracovná skupina č.1: „Európska ústava a demokracia.“ Čo má obsahovať Ústava, aby sa priblížila občanom?
  • pracovná skupina č.2: „Životné prostredie, doprava a energia.“ Čo by sa malo podniknúť na miestnej, európskej a globálnej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj?
  • pracovná skupina č.3: „Miesto Európy vo svete.” Aké by mali byť celosvetové ciele medzinárodnej politiky Únie?
  • pracovná skupina č.4: „Vzdelávanie, kultúra a šport.” Ako môže šport zblížiť národy, kultúry a mladých ľudí, ktorí sú takí rôzni?
  • pracovná skupina č.5: „Budúcnosť Európy.” Ako by mohla byť Európa ešte tvorivejšia a súťaživejšia v oblasti vzdelávania a výskumu?

10.00 hod.
– Zasadacia sála Európskeho parlamentu
– Uvedenie študentov na miesta európskych poslancov
– Uvítacia reč p. Philipa
– Predstavenie Európskeho parlamentu a EÚ zamestnancami Európskeho parlamentu
– Prezentácia každej školy jedným žiakom – nás prezentovala Terézia Lajčáková zo septimy
– Anketa a otázky o budovaní jednotnej Európy

12.45 hod.
– Obed podávaný v reštaurácii Európskeho parlamentu
– Začiatok hry „Eurogame“ a zostavenie skupín so štyrmi hráčmi (štyri národnosti)

14.00 hod.
– Stretnutie pracovných skupín v sálach výborov:
mladí diskutujú a vymieňajú si svoje názory na európske priority, námety predbežne pripravené vo školách. Zo svojho stredu si určia jedného predsedu a jedného zapisovateľa.
– Stretnutie všetkých učiteľov a diskusia so zamestnancom Európskeho parlamentu.

16.00 hod.
– Zasadacia sála Európskeho parlamentu: plenárne zasadnutie, prezentácia referátov vypracovaných v pracovných skupinách
– Zhrnutie a návrhy
– Finále hry „Eurogame“ a odovzdanie odmien
– Odovzdanie diplomu „Euroscola“
– Odovzdanie európskej zástavy každej zo zúčastnených škôl
– Európska hymna

17.00 hod.
– Rozlúčka a odchod

Program nás všetkých veľmi zaujal a taktiež sme úspešne reprezentovali naše gymnázium a krajinu Slovensko. Do finále hry Eurogame sa dostali študenti Michal Časnocha a Alžbeta Zichová (obaja zo septimy), ktorá skončila vo víťaznom družstve a priniesla si domov krásny glóbus. Predsedov dvoch pracovných výborov tvorili naši študenti, a to Ján Šulavík zo septimy (predseda pracovnej skupiny Miesto Európy vo svete) a Radka Kudelová z 3.A(predseda pracovnej skupiny Budúcnosť Európy). Na súťaži sa zúčastnili aj pedagógovia. Medailu EÚ získala provinciálna predstavená sestra Magdaléna Sumilasová. Program bol osobitne prispôsobený pre študentov a pedagógov. Obe skupiny mali množstvo príležitostí na zoznámenie sa, spoznávanie a komunikáciu so študentmi alebo pedagógmi z iných krajín. Dorozumievacím jazykom bola hlavne anglický a francúzsky jazyk, ale hovorilo sa aj po nemecky, taliansky, rusky, česky…

23. marca sme si prezreli mestá Baden – Baden a Štrasburg. Počas ciest nás sprevádzala prof. Hoffmannová a študenti. 24.marca sme sa rozlúčili s ubytovňou v Baden – Badene a vybrali sme sa na cestu domov. Navštívili sme ešte ostrov Reichenau, prešli sme Švajčiarskom do Rakúska, zastavili sme sa aj Insbrucku a 25. marca o 5.15 hod. ráno (už letného času) sme prišli šťastní a plní nádherných zážitkov do Žiliny. Aj keď počasie nie vždy bolo na našej strane, neubralo nám to na dobrej nálade a radosti z cestovania.

Naše putovanie po Európe bolo veľmi obohacujúce, stretli sme veľa zaujímavých ľudí a spoznali sme nových priateľov. Ďakujeme Európskemu parlamentu za organizáciu programu EUROSCOLY, Informačnej kancelárii v Bratislave ďakujeme za organizáciu EUROSCOLY na Slovensku, SAD – Žilina ďakujeme za bezpečnú cestu po Európe.

Európe a nám všetkým, ktorí tvoríme Európu, želáme spolu so sv. Františkom z Assisi POKOJ a DOBRO!

PhDr. Anna Poláčková – koordinátorka projektu

EP 2007 1 EP 2007 2
EP 2007 3 EP 2007 4 EP 2007 5

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky