Menu

Z fotogalérie

image022

„Nemusíme sa stať miliardármi, ale môžeme a musíme sa stať bohatými na lásku.”

Ernst Thrasolt

Euroscola 2006

Návšteva sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Európskom parlamente v Štrasburgu

Dňa 1. marca 2006 navštívilo 30 študentov, 3 pedagógovia (PhDr. Anna Poláčková, PhDr. Viera Hoffmannová a Mgr. Anna Zvrškovcová) a absolvent Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline Juraj Kováč Európsky parlament v Štrasburgu, aby tu spoločne s 11 strednými školami z rôznych krajín západnej Európy prežili výnimočný deň. Program dňa, ktorý pripravila EUROSCOLA, bol veľmi zaujímavý a tvorivý. Musíme priznať, že sme nemali príležitosť nudiť sa. Program dňa a naše nevšedné zážitky by sme vám chceli aspoň stručne priblížiť.
Program dňa začínal ráno príchodom účastníkov programu Euroscoly do budovy „Louise Weiss“ Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Po prechode bezpečnostnou kontrolou nás privítala pani Andrea, ktorá pochádza zo Žiliny a pracuje v Európskom parlamente. Bola pre nás príjemným prekvapením. Každý z nás obdržal program dňa a visačku, na ktorú sme si napísali svoje meno a krajinu. Aj visačka bola  príležitosťou na vzájomné predstavenia sa a komunikáciu. Program bol osobitne prispôsobený pre študentov a pedagógov. Obe skupiny mali množstvo príležitostí na zoznámenie sa, spoznávanie a komunikáciu so študentmi alebo pedagógmi z iných krajín. Dorozumievacím jazykom bol hlavne anglický a francúzsky jazyk, ale hovorilo sa aj po nemecky, taliansky …
O 10.00 hod. sme zasadli na miesta europoslancov v zasadacej sále Európskeho parlamentu a zaznela uvítacia reč p. Philipa. Po ňom nasledovalo predstavenie Európskeho parlamentu a Európskej Únie zamestnancami Európskeho parlamentu. V tejto časti mali študenti jedinečnú príležitosť diskutovať prostredníctvom otázok so zamestnancami Európskeho parlamentu. Každá zúčastnená škola sa tiež predstavila. Naše gymnázium prezentovala študentka Monika Šottníková.
Po výbornom obede v reštaurácii Európskeho parlamentu začala hra s názvom Eurograme pozostávajúca v zostavení skupín so štyrmi národnosťami a hľadaním odpovedí na otázky v rôznych jazykoch. Po hre sa študenti stretli v pracovných skupinách v sálach výborov, aby tak spoločne diskutovali a vymieňali si svoje názory zamerané na Európu a Európsku úniu.
O 16.00 hod. sme sa opäť všetci stretli v zasadacej sále Európskeho parlamentu na prezentácii referátov vypracovaných študentmi v pracovných skupinách. 15 najlepších študentov prezentovalo názory svojich mladých „europoslancov,“ z ktorých dve boli naše študentky – Katarína Sabová a Martina Kasemová. Zaujímavosťou bolo aj hlasovanie o návrhoch. V tento deň boli schválené všetky návrhy mladých „europoslancov.“
Po plenárnom zasadnutí začalo finále hry „Eurograme,“ do ktorého postúpili dve naše študentky, Katarína Sabová a Veronika Zatkalíková. Víťaz je vždy iba jeden, v tejto súťaži to bolo štvorčlenné medzinárodné družstvo, ktorého hráčkou bola aj Veronika Zatkalíková a ktorá obdržala víťazný pohár „Euroscola.“ S víťazstva máme veľkú radosť, pretože ním Veronika a s ňou všetci naši študenti reprezentovali nielen naše gymnázium, ale aj našu krajinu Slovensko.
Záver dňa tvorilo odovzdanie európskej zástavy každej zo zúčastnených škôl, odovzdanie diplomu „Euroscola“ každému účastníkovi a zaznenie Európskej hymny.
Naše veľké poďakovanie patrí Európskemu parlamentu v Štrasburgu za výbornú organizáciu a finančnú pomoc pre uvedenú cestu a Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave, ktorá robí sprostredkovateľa programu Euroscola. Tiež sa chceme poďakovať SAD v Žiline za bezpečnú cestu po Európe. Ďakujeme.

Dojmy študentov:
Bol to nádherne strávený deň. Už impozantná budova Európskeho parlamentu na mňa veľmi zapôsobila. Mohli sme si vyskúšať hlasovanie v parlamente, zúčastniť sa diskusií vo výboroch… Najviac oceňujem možnosť porozprávať sa s mladými ľuďmi z iných krajín Európy. A nemali sme sa za čo hanbiť…Myslím, že sme sa celkom dobre dorozumeli a bolo mi ľuto, že to bolo iba jeden deň. (Monika)

Páčilo sa mi, že som mohla stretnúť toľko mladých ľudí z rôznych krajín. Boli milí a fajn a dalo sa s nimi dohovoriť. Budova Európskeho parlamentu bola nádherná a program výborne vymyslený. (Veronika)

Cením sa priateľský a ochotný prístup zamestnancov Európskeho parlamentu a som rád, že som mohol spoznať nových ľudí., nadviazať nové kontakty a precvičiť verbálne i neverbálne formy komunikácie. ( Jakub)

Samotný vstup do Európskeho parlamentu zanechá v človeku nezabudnuteľný zážitok z tejto modernej monumentálnej stavby. Len tak sa nestávame europoslancami každý deň…(Oliver)

V Európskom parlamente sa mi veľmi páčilo. Príjemná atmosféra, milí ľudia. Bolo úžasné vidieť a počuť ľudí inej národnosti. Som nadšená a spokojná z tejto návštevy parlamentu.(Dagmar)

PhDr. Anna Poláčková – koordinátorka projektu

Tlačová správa bola publikovaná v Žilinskom večerníku 11/2006 zo dňa 14.3.2006

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky