Menu

Z fotogalérie

img_4217

„Život sa skladá z mnohých drobných mincí a kto ich dokáže ukladať, má majetok.”

Reinhold Schneider

Absolventi – kňazi

Ďakujeme Bohu za dar kňazstva našich absolventov:


vdp. Mgr. Ľubomír Bollo
rok ukončenia štúdia na GSF – 1995
triedne učiteľky:
1991/1992 – Mgr. Adriana Bobeničová
1992/1993-1994/1995 – RNDr. Alžbeta Bittšanská
kňazom od roku 2002
kaplán – Rajecké Teplice


brat Ondrej Tarana OFM cap. – kapucín
rok ukončenia štúdia na GSF – 1995
triedne učiteľky:
1991/1992 – Lýdia Vahančíková
1992/1993-1994/1995 – Antónia Pozdechová
kňazom od 2010
www.kapucini.sk

image034
vdp. Mgr. Michal Majerčík
rok ukončenia štúdia na GSF – 1996
triedne učiteľky:
1992/1993-1993/1994, 1995/1996 – Mgr. Alena Cicaničová
1994/1995 – PaedDr. Eva Johánková
kňazom od roku 2003
t.č. správca farnosti Kostolná Ves


vdp. Mgr. Milan Polák
rok ukončenia štúdia na GSF – 1996
triedny učiteľ: František Babiar
kňazom od roku 2003
t.č. správca farnosti – Nitra – Zobor


Mgr. Michal Masný
rok ukončenia štúdia na GSF – 1996
triedny učiteľ: František Babiar
kňazom od roku 2004


vdp. Mgr. Ladislav Kučkovský
rok ukončenia štúdia na GSF – 1997
triedna učiteľka: PhDr. Marta Višňovská
kňazom od roku 2003
pastorácia v Rakúsku


don Peter Kvašňovský SDB – salezián
rok ukončenia štúdia na GSF – 1997
triedna učiteľka: Mgr. Jana Hajdáková
kňazom od roku 2006
www.saleziani.sk

 


vdp. Pavol Talapka, Mons. ICDr. -sekretár nunciatúry
rok ukončenia štúdia na GSF – 1998
triedna učiteľka: Mgr. Elena Frolová
kňazom od roku 2004
t.č. nunciatúra – Ghana


vdp. Mgr. Peter Mihálik
rok ukončenia štúdia na GSF – 1999
triedna učiteľka: RNDr. Jitka Buriánková (sestra Jitka)
kňazom od roku 2006
t.č. správca farnosti Lužianky


vdp. Mgr. Zdenko Králik
rok ukončenia štúdia na GSF – 2006
triedna učiteľka: PaedDr. Anna Němcová (sr. Katarína)
kňazom od roku 2012
t.č. kaplán – Štiavnik

durana_pavol
vdp. Mgr. Pavol Ďurana
rok ukončenia štúdia na GSF – 2007
triedna učiteľka: PhDr. Marta Višňovská
kňazom od roku 2013
t.č. kaplán – Pruské

Peto Lovas 2
Peter Lovás – fr. Samuel OP – dominikán

rok ukončenia štúdia na GSF – 2002
triedna učiteľka: Mgr. Alena Cicaničová
kňazom od roku 2016
t.č. komunita dominikánov – Košice
www.dominikani.sk

 lojzko
vdp. Mgr. Alojz Mičieta

rok ukončenia štúdia na GSF – 2009
triedna učiteľka: Mgr. Alena Cicaničová
kňazom od roku 2017
t.č. kaplán – Lietava

misko Tichy
vdp. Mgr. Michal Tichý
rok ukončenia štúdia na GSF – 2010
triedna učiteľka: PhDr. Viera Hoffmannová
kňazom od roku 2017
t.č. kaplán – Žilina – Solinky

Modlitba za duchovné povolania

Pane Ježišu, ako si povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma!  
Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby.
Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,  pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne. Amen

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky