Menu

Z fotogalérie

17

„Chceš poznať sám seba? Pozri sa na ľudí a na ich skutky. A chceš poznať ľudí? Zahľaď sa do svojho vlastného srdca.”

FRIEDRICH VON SCHILLER

Absolventi 2017

Trieda:

4.A

Triedny profesor:

2013/2014 – 2016/2017 PhDr. Anna Poláčková (sr. Anna)

Žiaci:

1. Balážová Šarlota, 2. Bielka Michal, 3. Brezáni Juraj, 4. Brezániová Kristína, 5. Cvacho Marek, 6. Čecháková Daniela, 7. Čičková Silvia, 8. Dendisová Mariana, 9. Dolinajová Miroslava,10. Dolinay Ján, 11. Hlaváč Pavol, 12. Houbová Terézia Mária, 13. Hrobáriková Eva, 14. Chabadová Dominika 15. Janči Michal, 16. Jaššová Kristína, 17. Kavecká Veronika, 18. Komorášová Veronika, 19. Kormančík Ondrej, 20. Koštek Adam, 21. Kubalová Chiara, 22. Kuciaková Nina, 23. Macharová Nikola, 24. Mináriková Magdaléna, 25. Motyková Alžbeta, 26. Palúchová Terézia, 27. Petričko Andrej, 28. Stráňavćinová Brigita, 29. Stráňavčinová Frederika, 30. Súkeník Pavol, 31. Svrčková Magdaléna, 32. Švecová Jana, 33. Vrabčeková Júlia

Trieda:


4.B

Triedny profesor:

2013/2014 – 2016/2017 Mgr. Renáta Dubovcová

1. Augustínová Michaela, 2. Bačinská Marianna, 3. Blanárová Anna, 4. Ďurfinová Mária, 5. Gintnerová Veronika, 6. Harzek Jalub, 7. Hrubý Samuel, 8. Chabadová Terézia, 9. Jamečná Anežka, 10. Kianičková Gabriela, 11. Kubala Bohuš, 12. Labant Lukáš, 13. Loos Filip, 14. Ľuptáková Sára, 15. Makuková Jana, 16. Malatinská Lucia, 17. Panák Gabriel, 18. Pekár Samuel, 19. Poliaková Lenka, 20. Pružinská Daniela, 21. Segečová Andrea, 22. Shepperson Emili, 23. Skaličanová Simona, 24. Sklenárová Michaela, 25. Sňahničan Andrej, 26. Škraban Martin, 27. Šprtková Terézia, 28. Štefanová Terézia, 29. Šusteková Michaela, 30. Vranová Bianka

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky