Menu

Z fotogalérie

29

„Veľa z mrzutostí dňa si spôsobuješ len ty sám, lebo ich vopred pripravuješ svojím myslením. Každá myšlienka má totiž tvorivú moc a akú myšlienku tvoríš, taký je okamih, v ktorom sa tu a teraz nachádzaš.”

Miroslav Schlesinger

Absolventi 2016

Trieda:

4.A

Triedny profesor:

2012/2013 – 2015/2016 Mgr. Zuzana Frolová

Žiaci:

1. Adamusová Michaela, 2. Bečár Boris, 3. Cvachová Alžbeta, 4. Čerňanská Jana, 5. Debnárová Terézia, 6. Duhár Branislav, 7. Duhárová Andrea, 8. Dulačka Patrik, 9. Fabo Marek, 10. Heglasová Mária, 11. Hodoň Marián, 12. Hraška Michal, 13. Jakubjaková Katarína, 14. Jurkemíková Alžbeta, 15. Klocaňová Dominika 16. Kováčová Karolína, 17. Krutáková Viktória, 18. Kyselica Daniel, 19. Martinčo Matúš, 20. Michalcová Monika, 21. Michalík Matúš, 22. Pánis Patrik, 23. Porubcová Emma, 24. Pošteková Mária, 25. Smrekovská Monika, 26. Šilhárová Debora, 27. Verešová Alžbeta, 28. Vršanský Peter, 29. Zarodňanská Simona, 30. Zaymus Emanuel, 31. Zimenová Martina

Trieda:


4.B

Triedny profesor:

2012/2013 – 2014/2015 Mgr. Rastislav Rodák

 

Žiaci:

1. Barková Viktória, 2. Brachňák Jozef, 3. Ďuranová Jana, 4. Glasa Andrej, 5. Glasa Erik, 6. Hudák Ondrej , 7. Kasman Šimon, 8. Kubašiaková Magdaléna, 9. Kubicová Lucia, 10. Kubišová Simona,11. Kučera Samuel, 12. Loduhová Lívia, 13. Marcinová Valentína, 14. Masnica Marek, 15. Maxianová Diana, 16. Mikšík Jakub, 17. Mužila Dávid, 18. Nemčeková Michaela, 19. Plošticová Petronela, 20. Romančík Jaroslav, 21. Sandanus Juraj, 22. Segečová Zuzana, 23. Smolárová Laura, 24. Staníková Dominika, 25. Súkeníková Lenka, 26. Svrčková Michaela, 27. Škvrnda Tibor, 28. Valica Tomáš, 29. Verešová Veronika, 30. Žernovičová Andrea

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky