Menu

Z fotogalérie

11

„Nestačí mať dobrý úmysel, treba mať aj správne uvažovanie.”

René Descartes

Absolventi 2015

Trieda:

4.A

Triedny profesor:

2011/2012 – 2014/2015 Mgr. Zuzana Osiková

Žiaci:

1. Badurová Renáta, 2. Balcová Terézia, 3. Bobáňová Mariana, 4. Cvachová Adriána, 5. Čerňanská Eva, 6. Fuňák Jozef, 7. Harzek Timotej, 8. Hlaváčová Andrea, 9. Chabada Ján, 10. Jurigová-Brankovičová Kristína, 11. Kormančíková Annamária, 12. Krajčíková Veronika, 13. Krajčiová Katarína,  14. Kvašňovský Lukáš, 15. Lukáčiková Mária, 16. Mičuch Michal, 17. Mikuš Richard, 18. Mušková Daniela Katarína, 19. Nguyenová Romana, 20. Pelucha Miloš, 21. Radačovský Jerguš, 22. Stanček Tomáš, 23. Stráňavčin František, 24. Svrčková Pavlína, 25. Šeligová Kristína, 26. Šeligová Terézia, 27. Tomanová Barbara, 28. Vereš Dominik, 29. Vereš František, 30. Zubčeková Zuzana 

Trieda:


4.B

Triedny profesor:

2011/2012 – 2013/2014 Mgr. Janka Kasmanová
2014/2015 Mgr. Lenka Kollárová (sr.Lenka)

 

Žiaci:

1. Blahová Karin, 2. Čechová Júlia, 3. Ďurana Marek, 4. Ďurnek Miroslav, 5. Džavíková Klaudia, 6. Faktor Samuel, 7. Frátrik Martin, 8. Gábor Dominik, 9. Gašper Ján, 10. Gelatka Ľudovít, 11. Gettinová Veronika,12. Ilovský Július, 13. Kanisová Katarína, 14. Klago Matej, 15. Košecká Jana, 16. Košecká Ľubica, 17. Kubicová Terézia, 18. Lisková Zuzana, 19. Malíková Mária, 20. Mečárová Nikola, 21. Medvecký Dominik, 22. Melišová Anna, 23. Pekárová Anna, 24. Piešová Patrícia, 25. Planieta Marek, 26. Plánková Nikola, 27. Salátová Jana, 28. Šteinigerová Katarína, 29. Štempel Štefan, 30. Vdovičík Julián (+ 2013)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky