Menu

Z fotogalérie

image001

„Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.”

sv. Augustín

Absolventi 2013

Trieda:

Sexta

Triedny profesor:

2007/2008-2012/2013 – Mgr. Martin Hric

Žiaci:

1. Bajaník Pavol, 2. Behúňová Romana, 3. Berešíková Katarína, 4. Boráková Nicole, 5. Brachňáková Anna, 6. Branická Monika, 7. Cmar Jozef, 8. Fojtíková Barbora, 9. Haťapková Lucia, 10. Janišová Silvia, 11. Kieferová Daniela, 12. Košútová Annamária, 13. Krajčík Lukáš, 14. Lasičková Lucia, 15. Majerová Barbora, 16. Melová Michaela, 17. Mičian Jakub, 18. Mihalčin Peter, 19. Milo Ondrej, 20. Minca Martin, 21. Obšivanová Simona, 22. Panák Boris, 23. Podolák Martin, 24. Podstavková Helena, 25. Samcová Eva, 26. Smikoň Marek, 27. Škutilová Zuzana, 28. Tretinová Annamária, 39. Vlk Ladislav


Trieda:

4. A

Triedny profesor:

2009/2010-2012/2013 – Mgr. Renáta Dubovcová

Žiaci:

1. Cabadová Barbora, 2. Dikoš Roman, 3. Dingová Vladimíra, 4. Gelatková Alica, 5. Grossmann Mário, 6. Kolenčínová Alžbeta, 7. Korbelová Lucia, 8. Kotrbancová Zuzana, 9. Krump Jakub, 10. Lašová Zuzana, 11. Lubušká Katarína, 12. Malíková Anna, 13. Martinčeková Lucia, 14. Mičúch Roman, 15. Minarčíková Katarína, 16. Motyková Agáta, 17. Motyková Terézia, 18. Pekná Veronika, 19. Poliaková Dominika, 20. Ponechalová Michaela, 21. Sandanusová Kristína, 22. Sumka Ján, 23. Tretinová Barbara, 24. Uhrinová Mária

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky