Menu

Z fotogalérie

Františkánsky kostol Fussen

„O hodnote človeka nerozhoduje to, čo vie, ale to, čo koná.”

Johann Gottlieb Fichte

Absolventi 2011

Trieda:

VIII.C

Triedny profesor:

2003/2004 – 2010/2011 – Mgr. Margita Svetková

Žiaci:

1. Adamusová Adriána, 2. Belajová Mariana, 3. Bučkuliaková Alžbeta, 4. Čarná Klára, 5. Demková Mária, 6. Dolinayová Veronika, 7. Haluška Andrej, 8. Horvátová Alžbeta, 9. Hrtus Martin, 10. Jurigová Júlia, 11. Kadlečíková Michaela, 12. Kobyliaková Kristína, 13. Krutáková Daniela, 14. Kufelová Terézia, 15. Loos Richard, 16. Marko Matúš, 17. Masaryková Kristína, 18. Masná Jana, 19. Matejička Juraj, 20. Sak Peter, 21. Salátová Terézia, 22. Slotová Dominika, 23. Súkenik Tobiáš, 24. Šilhárová Dominika, 25. Tavačová Terézia, 26. Turiak Matej, 27. Winkler Peter, 28. Židuliaková Simona


Trieda:

VI.D

Triedny profesor:

2005/2006 – 2006/2007 – Mgr. Zuzana Frolová
2007/2008 – 2010/2011 – PaedDr. Rastislav Rodák

Žiaci:

1. Abafi Adam, 2. Buš Róbert, 3. Dávidík Adam, 4. Dlhý Ján, 5. Ďungelová Alžbeta, 6. Frániková Sandra, 7. Gabčová Kristína, 8. Gáborová Adriana, 9. Gašper Matej, 10. Hodasová Miroslava, 11. Holeščáková Michaela, 12. Hrabovcová Lucia, 13. Chrástová Kristína, 14. Jobbová Martina, 15. Jurčík Filip, 16. Konušíková Veronika, 17. Koričárová Simona, 18. Kvasnicová Magdaléna, 19. Kvietok Tomáš, 20. Milová Eleonóra, 21. Milovančevič Daniel, 22. Panáková Adriana, 23. Přikrylová Nikola, 24. Slosiariková Janka, 25. Šimeková Kamila, 26. Štaffenová Mária, 27. Vadkerty Richard, 28. Václaviková Tatiana, 29. Valek Peter, 30. Žideková Martina, 31. Zajacová Miroslava


Trieda:

4. A

Triedny profesor:

2007/2008 – 2010/2011 – PhDr. Milada Gardianová, PhD. (sestra Lívia)

Žiaci:

1. Berthoty Matej, 2. Briestenská Mária, 3. Gejdošová Terézia, 4. Heglasová Ivana, 5. Janíčková Gabriela, 6. Ježová Danica, 7. Jurkemíková Mária, 8. Klimová Monika, 9. Košturiak Miroslav, 10. Kotrč Richard, 11. Laceková Eva, 12. Malik Patrik, 13. Meliš Pavol, 14. Melová Jana, 15. Mičietová Mária, 16. Mihalčatinová Veronika, 17. Michalinová Dominika, 18. Ozaniak Pavol, 19.Paholíková Dana, 20. Paholíková Viera, 21. Paur Jakub, 22. Ponechalová Eva, 23. Reznáková Aneta, 24. Sňahničan Dominik, 25. Sňahničanová Petra, 26. Sumková Zuzana, 27. Škrobáková Adriána, 28. Tomášová Zuzana, 29. Zuziaková Silvia

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky