Menu

Z fotogalérie

krajcikova-ss-3-miesto

„Pravdy, ktoré najmenej obľubujeme, sú tie, na ktorých by nám malo najviac záležať.”

Francúzske príslovie

Absolventi 2007

Trieda:

Oktáva A

Triedny profesor:

1999/2000-2002/2003 – PaedDr. Eva Johánková
2003/2004 – Mgr. Katarína Neslušanová
2004/2005 – 2006/2007 – PaedDr. Eva Fučeková

Žiaci:

1.Berthoty Jakub, 2.Cieker Peter, 3.Čerňava Pavol, 4.Dubovcová Katarína, 5.Ďuricová Katarína, 6.Falašta Michal, 7.Falaštová Marianna, 8.Hrašková Dominika, 9.Hriník Dávid, 10.Jantošová Katarína, 11.Kaprál Andrej, 12.Kasemová Martina, 13.Macharová Ivana, 14.Mikolaj Michal, 15.Poliak Lukáš, 16.Rešetka Martin, 17.Sabová Katarína, 18.Smrečková Kristína, 19.Straňanková Andrea, 20.Šedová Veronika, 21.Šikulová Zuzana, 22.Šimek Juraj, 23.Šottníková Monika, 24.Špániková Katarína, 25.Šujanská Katarína, 26.Tatár Peter, 27.Trebatický Ivan, 28.Tuleja Peter, 29.Turiak Dominik, 30.Valíčková Adela, 31.Vicová Pavla, 32.Zajacová Zuzana, 33.Zatkalíková Veronika


Trieda:

4. A

Triedny profesor:

2003/2004-2006/2007 – PhDr. Marta Višňovská

Žiaci:

1.Bačová Zuzana, 2.Badžgoňová Mária, 3.Baláž Tomáš, 4.Bebčáková Ľuboslava, 5.Čelko Lukáš, 6.Čelková Mária, 7.Dindofferová Jana, 8.Ďurana Pavol, 9.Falašta Ján, 10.Gacíková Veronika, 11.Gaňová Lucia, 12.Genzor Jozef, 13.Heglasová Jana, 14.Holubová Terézia, 15.Jarinová Daniela, 16.Káčeriková Andrea, 17.Kaštanová Mária, 18.Konštiak Martin, 19.Kubáňová Zuzana, 20.Martinková Dagmar, 21.Mosorová Mária, 22.Mravec Peter, 23.Podstavek Miroslav, 24.Poliačková Kristína, 25.Púček Oliver, 26.Rášková Dominika, 27.Repáň Ján, 28.Sihlovcová Lucia, 29.Synáková Zuzana, 30.Šáleková Lucia, 31.Šeligová Miriama, 32.Vandlík Michal, 33.Vrábeľ Jakub

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky